“Évzáró gondolatok házunk tájáról”

“Évzáró gondolatok házunk tájáról”
2017. December 30.
Nyakó József polgármester évzáró, újévköszöntő üzenete.
/vlm/Image/Show/84/
A városháza esti megvilágításban (fotó: Ovi D. Pop)

Évzáró gondolatok házunk tájáról!

Hamarosan magunk mögött hagyunk egy újabb esztendőt, amely kinek – kinek jót-rosszat, sikert, kudarcot hozott életébe.

Sajnos, ez az év sem hozta el számunkra azt az áttörést, amelyet, veletek együtt, várok, remélek.

Igyekezetünk csak részben hozhatja el a kívánt eredményeket, ha nem érkeznek mellé jelentős anyagi források is.

Kétezertizenhétben is megtettük lépéseinket a fejlődés útján, de még idén sem sikerült látványosat ugrani városunk úthálózatának fejlesztése terén.

A politikai és gazdasági bizonytalanság bizony rányomta bélyegét idén is a központi és helyi közigazgatás lehetőségére, tevékenységére. Bennünket sem kímélt a pénztelenség. Ez az év volt az, amikor már nem voltak és még nem lettek jelentős pályázati források olyan városok részére, mint mi vagyunk.

Mindezek ellenére, nekünk azért sikerült némileg szépíteni, csinosítani városunkat.

Örülök annak, hogy egyre több itthon és külföldön dolgozó fiatal vásárol telket és épít igényes lakásokat idehaza. Jó volna, ha a jó példa ragadós lenne, ha ez a jelenség még nagyobb méreteket öltene. Városunk döntéshozó és végrehajtó testületei is igyekeznek a leghatékonyabban sáfárkodni városunk javaival.

Korlátozott pénzügyi lehetőségeink ellenére is megőrizzük értékeinket és újakkal gazdagítjuk városunk vagyonát.

Döntéseinket, ha esetenként egyesek meg is kérdőjelezik, mint idén a főutcai tuják kivágását, felelősséggel hozzuk és vállaljuk is.

Rengeteg tennivalónk közül talán a kommunikáció, a lakossággal való kapcsolattartás az egyik legfontosabb. Csak javítaná ezt, ha közösen, egy állandó párbeszéd nyomán találnánk meg a követendő utat, a mindennapi és hosszútávú teendőinket.

Az összetartó közösségekről vannak kitűnő példák, csak követni kellene őket. Ha mindannyian sajátunknak éreznénk, akkor gondoskodásunk, törődésünk szemmel látható volna, amint városunk kivirul.

Ha többen volnának azok, akik önzetlenül, gondjával-bajával együtt, vállalják és szeretnék, akkor városunk arculata, szépsége, tisztasága lépten-nyomon visszaköszönne nekünk és az ide látogatóknak.

Jövőre beindulnak az uniós finanszírozású pályázatok. Munkatársaimmal együtt azzal a reménnyel munkálkodunk, hogy minél több forrás érkezzen közös terveink magvalósítására, városunk fejlesztésére, gazdagítására.

A kormány által beharangozott megszorítások ellenére is a jövő esztendő számunkra az ideinél sokkal több beruházás megvalósításával kecsegtet.

Köszönöm mindazoknak, akik az idén is teljesítették állampolgári kötelességüket, kifizették adójukat, szépítették portájukat, karban tartották utcafrontjukat. Ők azok, akik a maguk módján, velünk együtt hozzájárultak Érmihályfalva arculatának városiassá és minél szebbé tételéhez.

Szívből remélem, hogy a jövő év végén egy sokkal elégedettebb polgármester fog írni városunk sikereiről, megvalósításairól.

Városunk minden lakójának kívánok egészséget, anyagi és lelki gazdagodást, családi harmóniát, testvéri szeretetet, sok szerencsét és minden jót az új esztendőben.

Nyakó József polgármester

Keresés