Felhívás előkészítő osztályba való beiratkozásra

Felhívás előkészítő osztályba való beiratkozásra
2023. April 27.
iskolas leszek

Az Érmihályfalvi Zelk Zoltán Általános Iskola ezúton értesíti a kedves szülőket, hogy intézményünk a 2023-2024-es tanévben a következő előkészítős osztályokat tervezi elindítani:

  • 1 osztályt tradicionális programmal román nyelven – 22 hellyel,
  • 2 osztályt tradicionális programmal magyar nyelven – 44 hellyel,
  • 1 osztályt Step by step-es alternatív oktatási programmal magyar nyelven – 22 hellyel.

Megjegyzés: Intézményünk nem tud „Iskola az Iskola után” programot biztosítani a tradicionális oktatású osztályoknak.

Mindazon gyerekeket, akik 2023 augusztus 31-ig betöltik a 6-ik életévüket, kötelező módon be kell iratni.

Azok a gyerekek, akik 2023 szeptember 1 és december 31 között töltik be a6-ik életévüket,  be voltak írva óvodába, és szüleik szeretnék beíratni előkészítő osztályba, kérvényt kell letegyenek iskolánk titkárságán vagy azon intézmény titkárságán, ahol a gyerek óvodába járt, és ha a fejlettségi szintje megfelelő, akkor írásos ajánlást kap az óvónénitől, amit a többi irat mellett be kell nyújtani a beiratkozáskor.

A pszichoszomatikus felmérés kérvényezésének és az iskolaérettség felmérésének időszaka: 2023 április 5-26.

Mindazon gyerekek, akik 2023 szeptember 1 és december 31 között töltik be a6-ik életévüket, és nem voltak beíratva óvodába, vagy külföldről tértek haza, de a szüleik szeretnék beíratni előkészítő osztályba, a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központhoz (CJRAE-hoz) kell kérvényt benyújtsanak, mely nyomán egy szintfelmérésen kell részt vegyenek, és ezt követően állítják ki az ajánlást, amit a többi irat mellett be kell nyújtani a beiratkozáskor.

A pszichoszomatikus felmérés kérvényezésének és az iskolaérettség felmérésének időszaka: 2023 április 5-26.

Beiratkozási időszak előkészítő osztályba: 2023 május 3-18.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • A gyerek születési bizonyítványa, eredeti és fénymásolat,
  • A szülők vagy törvényes képviselők személyigazolványai, eredeti és fénymásolat,
  • Ha a gyerek szülei elváltak, akkor egy végleges bírói határozat fénymásolata, melyből kiderül, hogy kit illet a felügyeleti jog,
  • Igazolás a családorvostól, hogy a gyerek közösségbe járhat,
  • Irattartó (dosar plic), melyen feltüntetik a gyerek nevét, a szülők telefonszámát, valamint hogy milyen felekezet vallásóráira szeretne járni.

Megjegyzés: a pszichoszomatikus szintfelmérésen részt vevő gyermekek esetében az ajánlást is mellékelni kell.

A beiratkozáskor be kell mutatni az iratok eredetijét, a másolatok hitelességét ezáltal bizonyítva.

Munkaprogram: Hétfő-Csütörtök 8:00-18:00, Péntek 8:00-17:00 óra között, 8:00-16:00 óra között programálás nélkül, 16 óra után programálással a titkárságon a következő telefonszámon: 0259-355085.

A beiratkozással kapcsolatos többlet információért Vincze Emőke Ágota óvónéninél lehet érdeklődni, magyar nyelven, tel: 0740-750597, vagy Rebeleș Carmen óvónéninél, román nyelven, tel: 0740-327805.

Varga Róbert

Igazgató

Keresés