“Fennállhat a veszély, hogy magyar diák középiskolai hely nélkül marad, vagy román tannyelvű osztályba/iskolába sorolják”

“Fennállhat a veszély, hogy magyar diák középiskolai hely nélkül marad, vagy román tannyelvű osztályba/iskolába sorolják”
2019. May 31.
Anyanyelvi jegy nélkül nem felvételizhetnek magyar középiskolába a magyar nyolcadikosok! A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének felhívása, szülők, osztályfőnökök és tanintézmények vezetőinek figyelmébe ajánlva.
/vlm/Image/Show/84/

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége felhívja a romániai magyar tannyelvű vagy magyar tagozatos általános iskolák tanintézményvezetőinek, pedagógusainak (különösen végzős osztályok osztályvezető pedagógusainak), a nyolcadikos diákok pályaorientálásával foglalkozó nevelési tanácsadó szakemberek, valamint a végzős diákok szüleinek a figyelmét a középiskolai felvételi eljárást szabályzó 4829/30.08.2018-es számú miniszteri rendelet 6. paragrafusa előírásaira. Ennek értelmében az idéntől a felvételi eljárás keretén belül lehetőség adódik a kisebbségi oktatásban résztvevő, és a nyolcadikos országos értékelésen Magyar nyelv és irodalom tantárgyból vizsgázó diákoknak, a felvételi űrlap egyik fejezetében (lásd a csatolt illusztrációt) történő bejelöléssel kérni, hogy a felvételi médiának kiszámításában ne vegyék figyelembe az anyanyelvi vizsgán elért érdemjegyet.

Felhívjuk a kedves szülők, osztályfőnökök és tanintézményvezetők figyelmét arra, hogy az említett miniszteri rendelet 6-os számú cikkelye értelmében ebben az esetben a diák nem felvételizhet kisebbségi (magyar) nyelven működő középiskolai osztályokba, vagyis ennek az opciónak a bejelölésével a felvételi elosztás során a számítógép átugorhatja a kisebbségi tanintézmények osztályainak kódszámait. (ART. 6 Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, semnată de părinte sau reprezentant legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi înscrişi în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.) Ilyen körülmények között úgy ítéljük meg, hogy fennállhat a veszélye annak, hogy számos magyar diák középiskolai hely nélkül maradjon vagy a számítógép román tannyelvű osztályba/iskolába sorolja. Ugyanakkor, úgy értékeljük, hogy számos magyar tannyelvű középiskola beiskolázási száma is valós veszélybe kerülhet.

Ennek szellemében ismételten kérjük a magyar tannyelvű tanintézmények vezetőit és tagozati felelőseit, valamint ez érintett osztályok osztályfőnökeit , hogy sürgősen tájékoztassák a szülőket és diákokat a fent leírt helyzetről.