Gázolaj-támogatási kérelmek leadása

Gázolaj-támogatási kérelmek leadása
2017. April 19.
Az APIA értesíti az érintetteket, hogy a 2017-es év első negyedére érvényes, a mezőgazdasági célokra vásárolt és használt gázolaj támogatására szóló kifizetési kérelmek április végéig tehetőek le.

A növénytermesztők kérelmeiket a következő iratok kíséretében tehetik le: a kérelmezés szerinti időtartamra használatba vett mezőgazdasági terület és azon termesztett kultúrák helyzetére vonatkozó iratok, esetenként a termelt gombamennyiséget igazoló dokumentumok; a felhasznált gázolaj mennyiségét igazoló dokumentum; a kérelmező nevére szóló, a gázolaj vásárlását bizonyító számlák másolata; bankszámlakivonat; személyi igazolvány másolata; a Mezőgazdasági Iktató igazolása (eredeti példány); a megyei Mezőgazdasági Igazgatóság igazolása (eredeti példány) a nemes szőlővel ültetett területek esetén.

Az állattenyésztők esetében a következő iratok szükségesek: a felhasznált gázolaj mennyiségét igazoló dokumentum; a kérelmező nevére szóló, a gázolaj vásárlását bizonyító számlák másolata; a kérelmezés idejére érvényes, az állatok állatorvos által bizonyított létszámát igazoló dokumentum; bankszámlakivonat; a méhészek esetében a helyi önkormányzathoz benyújtott kérvények, amelyek a méhkaptárok biztosítását igazolják; a személyi igazolvány másolata.

A talajjavítási ágazattal foglalkozók a következő iratokat kell felmutassák: a kérelem időtartamára vonatkozó, öntözésre felhasznált gázolaj összesített mennyisége; a névre szóló gázolaj vásárlási számláinak másolata; az öntözésre elhasznált víz összesített mennyisége; a kedvezményezett által felhasznált víz számlái és azok másolata; az öntözött területek mérete a támogatási kérelmezés idején, a termesztett kultúrák szerinti összetételben; bankszámlakivonat; személyi igazolvány vagy iktatói dokumentumok másolata. A kedvezményezetteket arra kérik, hogy a vásárolt gázolajat rendeltetésének megfelelően használják fel, ugyanakkor kötelességük tíz munkanapon belül jelezniük a kultúrák helyzetét, az összterületet, az állatállományt, vagy a felhasznált vízmennyiséget érintő bárminemű változást.

(Bihari Napló)

Keresés