Gyógyszertárak, gyógyszerészek

Gyógyszertárak, gyógyszerészek
2013. July 7.
Mátray, Markovits, Sallai, Man, Zih. Egykori érmihályfalvi gyógyszerészek, kikre ma már csak a legidősebb lakosok emlékeznek. Kovács Rozália helytörténész írása.
patika_wm
A Sashoz címzett egykori gyógyszertár épülete a múlt század elején

„A vásárjog megkapása után az első gyógyszertár felállítása is kérelmezve volt a községben, és azt 1844-ik évben Kosztka János gyógyszerész fel is állította, amely gyógytárt tőle átvette 1856-ban Mátray István gyógyszerész, s ez ma is fia Mátray Ákos kezében van.” – írják 1934-ben, az Érmihályfalvi Évkönyvben.

Ezt az adatot 1998-ban Dr.Ábrám László megerősítette, sőt kiegészítette: ”Az első gyógyszertár épülete ma is megvan, homlokzatán felirattal, az alapítás évével és a nevével: A SASHOZ. Későbbi években alakul meg a Markovits Henrik, majd később a Sallai gyógyszertár.”

Mátray Ákos-ról (született 1864) írják: ”Nagy tiszteletben áll, mert áldozatos, nemes, magyar gondolkodásával nagyban elősegítette a városka fejlődését (…) gyógyszertárának és családjának osztatlan megbecsülést szerzett.” (Bihar megye öregdiákjai, 637.oldal)

A gyógyszertár az akkori Regina Maria utcában volt (Derék utca, a katolikus templomig – 1934-es adat).

Mátray István (1831-1904) sírköve a református temetőben van (képünkön, mellette az egykori gyógyszertár épülete ma).

A család másik tagja Mátray  Árpád huszár főhadnagy (1874-1915), aki hősi halált halt Galiciában.

A református temetőben kicsi vaskeresztet  állítottak  emlékére, elmosódott felírata: Itt nyugszik Mátray Árpád huszár főhadnagy hősi halált halt 1915. VI.30-án Galicziában Béke poraira.

Az 1900-as évek másik gyógyszertára a tömbházak helyén volt.

Az emlékezet szerint Man Cornel (Kornél, képünkön) gyógyszerész dolgozott itt, a család többek között hátul az udvarban is lakott.

Man Kornél gyógyszerész 1893-ban született Biharszentandráson, gyógyszerészi diplomát Kolozsváron szerzett, s Érmihályfalván nyitott patikát. A gyógyszertárat 1949-ben államosították, ezzel minden vagyonától megfosztották. Dr.Andrássy Ernő közeli barátja volt.(Balaskó Vilmos: Élet a föld alatt, 33.old.) 1958-ban letartóztatták, 1964-ben kegyelmet kapott. Székesfehérváron halt meg lányánál. (1956 emlékezete Biharban, 149.oldal)

Markovits Henrik gyógyszerész (képünkön) Gyímesbükkben született 1896-ban. Adataink szerint gyógyszertára a korabeli Regele Ferdinand utca 3 szám alatt volt (Nagyújváros,1934-es adat).

Az I. világháborúban gyógyszerész hadnagyként vett részt, tábori kórházakban teljesített szolgálatot.1918-ban szerelt le. 1934-ben az évkönyv szerint itt dolgozik.

Emlékeznek még Zih Gizella gyógyszerésznőre (1905-1968), aki a Mátray patikában dolgozott, a mai Unicarm üzlet melletti házban (jobb oldalon) lakott. Későn ment férjhez, férje Dr.Popovics Florian volt. Családi sírkövük Nagy-Nog    család sírboltja a református temetőben, bozótban van (alább).

Az új kórház bejáratától balra volt Sallai Lajos gyógyszertára. Mint gyógyszerészről nincs több adatunk, de fennmaradt róla, hogy Dr.Andrássy Ernővel és Számadó Ernővel sokat zenéltek együtt.   Hegedült, zenét is szerzett. 1957-ből ránk maradt dalaik: Alkonyatkor végig mentem a temető útján,  Házunk előtt, Az én szívem,  Mihályfalvi utca, Tavasz volt még.

                                      Kovács Rozália helytörténész

(Archív fotók: Érmellék 2009 Fotóklub gyűjteménye

  További fotók: Rencz Csaba)

Keresés