Hangos tanácsülés Érmihályfalván

Hangos tanácsülés Érmihályfalván
2015. August 28.
Személyeskedésekkel, néhol fenyegetőzésekkel tarkított vita zajlott az érmihályfalvi képviselő-testület pénteken délelőtt tartott augusztusi ülésén. Vélhetően több szálon lesznek következményei az elhangzottaknak.
/vlm/Image/Show/84/

“Valami van a levegőben” – Akár a divatos slágert is idézhettük volna az érmihályfalvi képviselő-testület augusztusi rendes ülése előtt, ami egyáltalán nem “rendes” mederben folyt. Az előérzetre okot adott, hogy a tanácsosok mellett a református presbitérium képviseletében annak több tagja és Balázsné Kiss Csilla lelkipásztor illetve Kovács Zoltán főgondnok, továbbá Csomortányi István, az EMNP megyei elnöke is megérkezett a gyűlésterembe. A sejtés pedig akkor igazolódott be, amikor napirendre került a Zelk Zoltán Általános Iskolának a református egyházközségtől bérelt helyiségeinek és épületeinek szerződés-hosszabbítsa. Eleddig az Aranykapu napközinek helyet adó 2 helyiséget bérleti díj fejében, a Márton Áron utcai épületeket ingyenesen használta az iskola, a tanévente meghosszabbított szerződések lejártak. Minden elhangzott vélemény felidézésére nincs módunk, a lényeg, hogy az egyház nevében felszólalók azt hangsúlyozták, hogy az együttműködés szándékával egyenlő élbírálást szeretnének a római katolikus egyházzal (az attól bérelt épületében működik a fogyatékkal élő gyerekek osztálya, mely rövidesen egy megyei önálló intézmény központja lesz), és az iskolákra vonatkozóan az ingyenes használatot bérletre változtatnák.

Pro és kontra

Nyakó József polgármester és Csengeri Csongor igazgató manipulációt vélt felfedezni e mögött, úgy vélve, hogy a tanév kezdetéhez közeledve kényszer helyzetbe akarják hozni az önkormányzatot. Kovács Zoltán főgondnok szerint ők voltak rákényszerítve az ingyenes használatba adásra, amikor az önkormányzat meglebegtette az osztályok elköltöztetésének lehetőségét. Törvények és kormányhatározatok számai röpködtek a levegőben, pro és kontra érvek hangzottak el, közben Pap Sándor tanácsos javasolta, odázzák el a napirendi pontot, hogy az egyház és az önkormányzat, illetve az iskola egyeztessen. Csakhogy közben odáig fajult a helyzet, hogy a jelenlegi és a korábbi polgármester a város dolgait érintő problémákat saját szemszögeik szerint olvasták egymás fejére. Kovács Zoltán kijelentette, hogy büszke a városvezetése alatti eredményekre és a neki felróttakat iratokkal tudja cáfolni. Nyakó József szerint ellenben inkább hallgatnia kellene ezekről, és manipulálással vádolta meg egyrészt a főgondnokot, továbbá a lelkésznőt is, utalva arra, hogy utóbbi mintegy külön alkut sejtetve köszönetet mondott neki és az igazgatónak az iskola melletti kiállásért. A szót kérő Csomortányi István visszautasította a pártja frakcióját érő “állandó támadásokat”, felrótta a polgármesternek, hogy nem jutnak hozzá közérdekű információkhoz, majd esküvel fogadta: ha a polgármester “még egyszer fenyegetőzik”, minden lehető fórumon bepanaszolja.

Mégis szavazás

Ezen a ponton Kovács Zoltán bejelentette: kéri a gyűlés hangfelvételét, mert a jelenlegi polgármester rá vonatkozó kijelentéseit nem hagyja annyiban, majd távozott a gyűlésről. A parttalannak tűnő vitát Krizsán Csaba tanácsos próbálta visszafogni azzal, hogy azt az ülés után folytassák, ugyanakkor megjegyezte: szerinte az önkormányzat és a református egyház közötti viszonyt csak úgy lehet feloldani, ha megszűnik mindenfajta szerződés, az iskola oldja meg osztályainak elhelyezését, az egyház pedig alapítson saját tanintézményeket. Pap Sándor újra javasolta az elodázást, ám szünetet rendeltek el, amikor a lelkész és a presbiterek (köztük azok, akik egyúttal tanácsosok is), egyeztettek. Végül volt szavazás: a napközi további bérletét egyhangúan meghosszabbították, az iskolaépületek további ingyenes használatát az RMDSZ-es tanácsosok megszavazták, az EMNP-sek közül kettő tartózkodott, kettő ellenezte. Az önkormányzat tehát a maga részéről a 2015-2016-os tanévre meghosszabbította a lejárt szerződéseket, hogy az egyház elfogadja-e, az később derül ki. Mint ahogy az is, hogy milyen utóhatásai lesznek a meglehetősen hangos gyűlésnek.

(erdon.ro / Rencz Csaba)

Keresés