Idén újra igényelhető a támogatás az új fűtésidényre

Idén újra igényelhető a támogatás az új fűtésidényre
2022. October 24.
Ajutor-de-incalzire

A 2021/226-os számú törvény  értelmében az elégtelen jövedelmük miatt szociálisan rászorulónak minősülő, illetve egyedül élő személyek a lakásuk fűtéséhez használt energiahordozótól, illetve jövedelmüktől függően állami támogatást kaphatnak energiaszámláinak kifizetéséhez.

A szociálisan rászoruló fogyasztónak minősülnek azon családok, ahol az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a havi 1 386 lejt. Egyedülálló személyek esetén a jövedelemhatár 2 053 lej. Gázfűtés esetén az állam a kiszolgáltatott fogyasztók kiadásaiba maximum 250 lejjel száll be, elektromos energia használata esetében 500 lejjel, ha pedig szilárd tüzelőt (fát) használnak, akkor 320 lejjel. Így, ha például egy család a jövedelme alapján 10%-os támogatásra jogosult, akkor havonta 25 lejt kap az államtól a földgáz-, 50 lejt az áramszámlájának kifizetésére, illetve 32 lejt tűzifa vagy folyékony fűtőanyag vásárlására.

Maximális összegű kompenzációra azon családok jogosultak, ahol az egy főre eső havi bevétel nem haladja meg a 200 lejt.

A támogatás mértéke az egyedülálló személy vagy a család egy főre eső nettó havi jövedelme szerint:

Jövedelem értékek (lej) Támogatás összege gázfűtés esetén (lej) Támogatás összege áramfűtés esetén (lej) Támogatás összege fafűtés esetén (lej)
200 lejig (100 %) 250 500 320
200,1 – 320 (90 %) 225 450 288
320,1 – 440 (80 %) 200 400 256
440,1 – 560 (70 %) 175 350 224
560,1 – 680 (60 %) 150 300 192
680,1 – 920 (50 %) 125 250 160
920,1 – 1.040 (40 %) 100 200 128
1.040,1 – 1.160 (30 %) 75 150 96
1.160,1 – 1.280 (20 %) 50 100 64
1.280,1 – 1.386 (10 %) – családok esetén 25 50 32
1.280,1 – 2.053 (10 %) – egyedül élő személyek esetén 25 50 32

A támogatás igényléséhez a fogyasztónak egy iratcsomót kell benyújtania a polgármesteri hivatalhoz. A dossziénak tartalmaznia kell a kérés kitöltött formanyomtatványát (itt letölthető), a háztartás tagjainak legfrissebb jövedelemigazoló iratait, utolsó gáz- illetve villanyszámlát, valamint a jogtulajdont igazoló dokumentumot is az illető ingatlanról/lakásról.

A fűtéstámogatás 5 (öt) hónapra szól: 2022 november 1.-től 2023 március 31.-ig.

A fűtéstámogatás mellett igényelhető a kiegészítő finanszírozás, amelyet a következő táblázat ilusztrál:

Használt fűtési energia típus Havi fix összeg (lej)
Elektromos áram 30 lej
Gáz 10 lej
Városi hőerőmű esetén 10 lej
Fával/szénnel történő fűtés esetén 20 lej
KIVÉTEL:
Amennyiben a fűtés kizárólag elektromos árammal történik: 70  lej (havonta)

Az adott támogatás folyósítása havonta történik és 1 (egy) évre szól!

Például: Ha egy család fával fűt, gáztűzhelyen készíti el az ételt és használ villamos energiát is a háztartási gépekhez, világításhoz, jogosult lesz kiegészítő támogatásra is a fűtéstámogatás mellett: 20 lej fafűtés + 10 lej gáz + 30 lej áram = 60 lej/hónap. Ez az jelenti, hogy a kiegészítő támogatás egy összegben jár, attól függően, milyen energiaforrásokat használ a lakásban/házban.

Figyelem! A fűtéstámogatás igénylésére vonatkozó törvény alapul veszi a 416/2001-es, szociális segély folyósítására vonatkozó törvényt is, amelynek értelmében nem igényelhet fűtéstámogatást, akinek: egynél több ház van a birtokában, 10 árinál nagyobb területű ingatlan van a tulajdonában, aki 10 évnél fiatalabb gépjárművel/motorkerékpárral rendelkezik, akinek mezőgazdasági gép van a birtokában (pl. traktor), stb.

Továbbá információval szolgálnak a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársai, valamint hívható az alábbi zöld szám is: 0800.86.86.22.

 A fűtési támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • Tipuskérvény (Polgármesteri Hivataltól vagy letölhető ITT)
 • Saját felelősségre kitöltött nyilatkozat (tipuskérvény a Polgármesteri Hivatalból)
 • Családösszetételt igazoló dokumentumok:
  • személyi igazolvány másolat minden 14 évet betöltött családtag részéről (a lakcím meg kell egyezzen a számlán szereplő fogyasztási hellyel);
  • 14 év alatti gyerekek esetében keresztlevél másolat;
  • házassági-, válási határozat, esetenként haláleset másolat;
  • családi könyv;
  • örökbefogadott gyerek esetén bírósági határozat, gyerekelhelyezésről szóló határozat;
  • kiskorú családtag esetén a törvényes képviselőt igazoló dokumentum (szükség esetén);
  • eltüntnek nyílvánított vagy bebörtönzött személy esetén bírósági határozat;
  • ideiglenes lakcímmel rendelkezők esetén, adóügyi és a mezőgazdasági nyílvántartó által kiállított igazolás az eredeti lakcímen található polgármesteri hivataltól, valamint arról, hogy nem kérvényezte a fűtési támogatást az adott településen.
 • Jövedelmet igazoló dokumentumok:
 • a kérvény ledását megelőző havi nettó jövedelemigazolás a munkahelyről

(tartalmaznia kell az étkezési-, ajándék-, üdülési jegyek értékét valamint az egyéb juttatásokat is);

 • munkaszerződés felbontásáról szóló határozat másolata azoknak a személyeknek, akik 2022-ben alkalmazotti viszonyban álltak, de a kérvény letételekor a munkaviszonyuk már megszünt;
 • gyerekpénzt, családi pótlékot, gyerekelhelyezési járulékot, tanulmányi ösztöndíj(aka)t, gyerektartást, gyereknevelési segélyt igazoló postai utalvány vagy bankszámlakivonat;
 • munkanélküli segély igazolása és az erről szóló kiskönyv másolata;
 • nyugdíjkupon (öregségi nyugdíj, betegnyugdíj, örökségi nyugdíj, stb.);
 • a fogyatékossági támogatás folyósításáról szóló utalvány és a döntésről szóló (certificat de handicap) másolat;
 • minden 18 év feletti családtag részére az ANAF által kiállított jövedelem igazolás, valamint minden 16 év feletti személynek is, amennyiben nem iskolaköteles;
 • külföldön dolgozó személyek esetén jövedelem igazolás és munkaszerződés másolat (szükség esetén);
 • banki számlakivonat abban az esetben, ha letéti összeggel rendelkezik;
 • közjegyzői nyilatkozat azon személyeknek, akik nem rendelkeznek jövedelemmel;
 • azon egyedülálló személyek, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, szükséges a közjegyzöi nyilatkozat, amiben ismertetik, milyen forrásból fizetik a közmű költségeket (ezt a fajta jövedelmet a Típuskérvény 78. számánál szereplő rubrikában kell feltüntetni – alte venituri);
 • Minden más jövedelmet igazoló dokumentum.
 • iskolai igazolás minden iskola- és óvodaköteles gyereknek (tartalmaznia kell szükség esetén a különleges bánásmódban részesülő gyerekek esetében – CES – a juttatás értékét is);
 • egyetemi hallgatók esetén igazolás, amelynek tartalmaznia kell, hogy a hallgató tandíjmentes vagy tandíjas helyen végzi tanulmányait, valamint esetenként a tandíj összegét;
 • az ingatlan(ok) jogtulajdonát igazoló dokumentum(ok) (adásvételi szerződés, haszonélvezeti jogról-, adományozásról szóló szerződés, bérleti szerződés, végleges bírósági határozatok, stb.);
 • Gépjármű azonosító/ műszaki könyvének másolata (szükség esetén);
 • Adóügyi igazolás a Polgármesteri Hivataltól minden 18 év feletti személynek;
 • Mezőgazdasági nyílvántartó által kibocsátott igazolás az ingatlan területekről (Polgármesteri Hivatal);
 • Utolsó havi (legfrissebb) gáz- és áram számla mindkét oldalának másolata;
 • Amennyiben a fűtés kizárólag elektromos árammal történik, szükséges a szolgáltatóval kötött szerződés és a legutolsó számla másolata is;
 • Sínes dosar.

FIGYELEM!!!

A dossziékat NOVEMBER 1-TŐL kezdődően lehet leadni a Polgármesteri Hivatalban.

A leadási határidő NOVEMBER 20!

Jövedelem  nélküli (nullás) kérvények leadása nem lehetséges!

Minden dokumentum eredeti példányának felmutatása is szükséges!

Keresés