“Imáinkba foglaltuk családjainkat, egész magyar népünket”

“Imáinkba foglaltuk családjainkat, egész magyar népünket”
2017. September 13.
A római katolikus egyházközség tagjai Máriapócson és Szentjobbon is jártak az elmúlt hét végén. Bokor János kántor-hitoktató beszámolója.
/vlm/Image/Show/84/

Az elmúlt évek hagyományaihoz ragaszkodva, az érmihályfalvi római katolikus egyházközség az idén is zarándokutat szervezett Máriapócsra. A több mint száz zarándok két autóbusszal és több kiskocsival érkezett a Kisboldogasszony napi búcsúra. Útközben a rózsafüzért imádkoztuk Mária énekek kíséretében. A kegyhelyre érve énekelve vonultunk be a kegytemplomba, a könnyező Szűz Anya képe elé.
A plébános úr elmesélte, hogy az eredeti könnyező máriapócsi kegyképet I. Lipót osztrák császár parancsára Bécsbe szállították az ottani Stephansdomba (Szent István vértanúról elnevezett dóm), s a mai napig is ott őrzik. Időközben a kegyképről több másolat is készült, de sem az eredeti, sem a róla készült másolatok a továbbiakban nem könnyeztek, kivéve azt, amelyiket Pócsra visszavittek. Azóta az a kép kétszer is könnyezett (1715 és 1905). Ez a tény pedig azt bizonyítja, hogy Isten nem a képet, hanem a helyet választotta ki magának.
Ezután mi is felmentünk a kegyképhez, és meghatódva róttuk le tiszteletünket az Istenszülő előtt, s részt vettünk a szabadtéri szentmisén. Aki lélekben megtisztult (szentgyónás és szentáldozás), az teljes búcsúban részesülhetett.
A szentmise után csoportképet készítettünk, majd énekelve vonultunk be a templomba, ahol lélekben megrendülve, és mondhatom, hogy elérzékenyülve, imáinkba foglaltuk családjainkat, egyházi és világi közösségeinket, egész magyar népünket, s hazaindulva égi Édesanyánk közbenjárását kértük.
Másnap ismét búcsúba mentünk (mintegy 60 személy) Szentjobbra, ahol a szabadtéri szentmisében szintén Szűz Mária születésnapját ünnepeltük. Böcskei László püspök úr kérésére a nagyváradi egyházmegye papsága és hívei együttesen vettek részt az ünnepi eseményen. A búcsú szónoka Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek úr volt. A szentmise végén körmenetben vitték a szentjobbi Fekete Madonna kegyképét a templomba, ami a czestochowai kegykép másolata (alsó képeinken, fotók: Szőke Ferenc). Nagyon jó volt elcsendesedni, magunkba szállni és számot vetni eddigi életünkkel, hibáinkért bocsánatot kérni. Ezúttal is megköszönjük a jó Istennek, hogy erőt és kegyelmet adott ahhoz, hogy részt tudjunk venni ezeken a szép és felemelő ünnepeken. Istennek legyen hála!
Bokor János kántor, hitoktató

Keresés