Kiegyezési ajánlat egy másfél évtizedes perben

Kiegyezési ajánlat egy másfél évtizedes perben
2014. September 4.
Egy tizenhat éve húzódó perben adódott kiegyezési lehetőség, melyről az érmihályfalvi képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyaltak. A vélemények megoszlottak.
/vlm/Image/Show/84/
A Bujanovics kastély napjainkban, alább pedig még átépítés előtt
Az érmihályfalvi képviselő-testület augusztusi ülésén megjelent Bujanovics Ede, a mai napig a család nevén ismert kastély és hozzá tartozó birtok örököse, illetve ügyvédje, Jung Ildikó. Az önkormányzat és a család örököse összességében 1998 óta áll perben egymással, és most elérkeztek egy olyan pillanathoz, amikor Bujanovics Ede kiegyezést ajánlott. A 16 év alatti jogi tekervények ismertetésére kevés lenne egy újságoldal is, lényeg, hogy az örökös visszakérte tulajdonát, per pert követett, melyekben az alperes és felperes szerepek sorra felcserélődtek. A per tárgya volt a teljesség igénye nélkül sok egyéb mellett, hogy az épületet átépítették, annak árát kérte az önkormányzat, az örökös kérte a helyreállítást, és a használati díjat. A per egyre magasabb bírósági fokra került, elérve azt, hogy a legeslegbelsőbb szintről egyszer csak “visszadobták” alapfokra.
A képviselő-testületi ülésen Nyakó József polgármester elmondta: megcsillant a kiegyezés lehetősége, amit ő személy szerint pártol, egyrést azért, mert a magántulajdon sérthetetlenségét tiszteletben tartva ebben az esetben sem tehet másként, másrészt kevés esély van az önkormányzat pernyerésére, ami csak idő- és pénzpocsékolást (becslések szerint legalább újabb 6-8 évnyi, kétes kimenetelű pereskedést) jelent, harmadrészt a városnak nagy tehertétel lenne a birtok karbantartása. Jung Ildikó ügyfele nevében mondta el ajánlatukat: az adott pillanatban egyik fél se kérjen a másiktól semmit, ami által lezárulna minden per. Ez azt jelenti, hogy a már az örökös tulajdonában lévő épület, illetve az előtte lévő park, és az épület mögötti 3 méteres sáv (összesen 70 ár) maradna minden további nélkül az övé, a kert többi részének sorsát kell még rendezni. Bujanovics Ede hozzátette: családjának nincs eladási szándéka, ha lesz, az önkormányzatot elővásárlási jogban részesítik. Sőt, visszatelepedési szándéka is van, és az épület hasznosítására is vannak tervei. Úgy vélte, hogy a törvények az ő pártján állnak, ha kell Strasbourgba is elmegy igazáért.
A megegyezés azért is lenne sürgős, mert bár van egy, az épület és a terület őrzésével megbízott személy, ami mozdítható, az lassan, de biztosan fogy: a kerítés már csak szimbolikusnak tekinthető; a kapunak már régen lába kelt; a rozsdás, de még meglévő tábla szerint “a 22/1981.III.15. törvény alapján” a törvény védelme alatt álló arborétum faritkaságai sorra tűzifává silányulnak… A tanácsülésen az EMNP-frakció álláspontját dr.Szilágyi Ferenc fogalmazta meg tömören: a megegyezés pártján állnak. Gazsi Zsolt RMDSZ-es tanácsos úgy vélte, a periratokat még nézessék át szakértőkkel, és csak akkor egyezzenek meg, ha azok véleménye szerint a városnak nincs esélye a per(ek) megnyerésére. Határozat elvi szinten sem született, abban maradtak, hogy az RMDSZ-frakció néhány napon belül tisztázza álláspontját. Ez azért is volna sürgős, mert már szeptemberre ki van jelölve egy újabb birósági tárgyalás, és ha lesz megegyezés, addig kellene nyélbe ütni.

(erdon.ro)


Keresés