Kiértékeltük a városi konzultációra adott válaszokat

Kiértékeltük a városi konzultációra adott válaszokat
2024. March 18.
eredmeny

A városi konzultáció eredményei alapján látható, hogy Érmihályfalva lakói nagy figyelmet fordítanak a város fejlődésére és jövőjére. Az önkormányzat által végzett kérdőíves felmérés, amelyben 838 válaszadó vett részt, megerősíti a helyi közösség aktív részvételét és érdeklődését a város ügyei iránt.

Karsai József Attila Érmihályfalva város megbízott polgármestere, köszönetét fejezi ki azoknak, akik szántak néhány percet arra, hogy válaszoltak a munkatársak kérdéseire, vagy online töltötték ki a kérdőívet. Összesítve az adatokat, világossá vált, hogy az az irány, amit az RMDSZ-es városvezetés célul tűzött ki, helyes, jó irány.

Az adatok alapján látható, hogy a legnagyobb elégedettség a közvilágítás modernizálása, az új iskola és napközi építése, valamint a meglévő épületek korszerűsítése és felújítása terén mutatkozik. Ez fontos jelzés arra nézve, hogy a lakosság prioritásként kezeli a helyi oktatási infrastruktúra fejlesztését és a gyermekek jövőjének biztosítását.

Az aszfaltozási munkálatok kivitelezése, valamint a kerékpárutak létrehozása is magas elégedettségi mutatókkal rendelkezik. Ez azt jelzi, hogy a lakosok fontosnak tartják a városi közlekedési infrastruktúra fejlesztését és a fenntartható közlekedés előmozdítását.

Ugyanakkor kihívást jelentenek a közszolgáltatások területén tapasztalható elégedetlenségi mutatók. Például a közszállítási vállalat elindítása és a városi közszolgáltatások terén vannak olyan területek, ahol a lakosok kevésbé elégedettek vagy semlegesek.

 A kormány hibás döntései által kiváltott munkaerőpiaci korlátok is jelentős szerepet játszanak a városi közszolgáltatások működésében. Az egyes részlegeken (szociális, kadaszteri) tapasztalható munkaerőhiány miatt előfordulhat, hogy nem minden területen áll rendelkezésre elegendő szakember a hatékony működés érdekében. A felmérés által kimutatott elégedetlenség érdekében a hivatal azonnali lépéseket is tesz. Minden olyan lakos aki személyes ügyet szeretne rendezni/egyeztetni, mely olykor más, mint a hivatal hatáskörébe tartozó közszolgáltatás (telekfelmérések), megadott órarend szerint teheti meg.

A mobilitás pályázat, mely keretében 20 kilométer kerékpárút és 4,2 km új aszfaltos út készült el egyik kötelező indikátora a helyi közszállítási vállalkozás beindítása volt, mely remélhetően hamarosan az összes licenszet megszerezve elkezdheti működését.

 A válaszok alapján látható, hogy Érmihályfalva lakói kiemelten fontosnak tartják a környezetvédelmi kérdéseket, különösen az illegális szemétlerakások felszámolását és a vízgazdálkodás javítását. Az illegális szemétlerakásokra való magas figyelem és az ezek elleni fellépés nagy száma arra utal, hogy a lakosság elégedetlen a város környezeti állapotával és aktívan részt szeretne venni annak javításában. A hivatal munkatársai folyamatosan ellenőrzik az érintett területeket és a törvényes kereteket betartva fellépnek azon személyek ellen akik beazonosíthatóak, mint szemetelők.

 A vízgazdálkodásra vonatkozó magas pontszám azt sugallja, hogy a lakosok tisztában vannak a víz és csatornahálózat fontosságával és szeretnék, ha a város hatékonyan kezelné ezt a területet, javítana a minőségen és bővítené azt. A megkérdezettek nem feltétlenül a víz díjával elégedetlenek, hanem annak minőségi javulását várják a szolgáltató részéről. Ebben a tekintetben az önkormányzatnak közösen a szolgáltatóval, lehetősége van arra, hogy olyan intézkedéseket hozzon, amelyek elősegítik a fenntartható vízgazdálkodást és a vízkészletek megóvását, minőségi javulását és nem utolsó sorban a hálózatok bővítését.

Az adatok alapján látható, hogy a lakosság túlnyomó többsége, azaz 88%-a támogatja az ipari területek fejlesztését Érmihályfalván a következő 5 évben. Ez egyértelműen mutatja, hogy a helyi közösség nagy jelentőséget tulajdonít az ipari fejlesztéseknek, és valószínűleg azt szeretnék látni, hogy a város gazdasági bázisa bővüljön és diverzifikálódjon.

A kereskedelem és szolgáltatások bővítésére vonatkozó 3%-os támogatás arra utalhat, hogy a lakosok úgy vélik, a városban van lehetőség a kereskedelmi és szolgáltató szektor további fejlődésére. Ennek a területnek a kiegészítése az ipari fejlesztésekkel hozzájárulhat a város gazdasági sokféleségéhez és erősítéséhez.

 A mezőgazdaság támogatása, felvásárló központ és hűtőház kialakításának 2%-os támogatottsága alacsonynak tűnik. Ez azt jelentheti, hogy a lakosoknak kevésbé fontos a mezőgazdasági szektor közpénzből történő fejlesztése a városban, vagy egyszerűen úgy vélik, hogy más területek nagyobb számban tudják foglalkoztatni a helyi munkavállalókat. Ennek ellenére fontos lehet figyelembe venni a mezőgazdasági szektor potenciális lehetőségeit és szükségleteit a város gazdasági stratégiájának kidolgozásakor.

Az információk feldolgozása során látható, hogy a lakosság többsége, azaz 65%-a úgy véli, hogy a városban leginkább az infrastruktúrát kell fejleszteni. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy a lakosok nagy jelentőséget tulajdonítanak az infrastrukturális beruházásoknak és a városi közlekedés, víz- és energiaellátás, valamint más alapvető infrastrukturális szolgáltatások fejlesztésének. 

A gazdaságra vonatkozó 21%-os támogatottság azt sugallhatja, hogy a lakosok szeretnék látni a város gazdasági bázisának bővítését és diverzifikálását, de egyértelműen az infrastrukturális fejlesztéseknek tulajdonítanak nagyobb jelentőséget a város fejlődése szempontjából, mely vonzóbbá is teheti a várost a privát tőke bevonása során.

A környezetvédelemre vonatkozó viszonylag alacsony, 6%-os támogatottság azt jelzi, hogy bár a lakosok elismerik a környezetvédelem fontosságát, mégis úgy vélik, hogy az infrastrukturális és gazdasági fejlesztéseknek van nagyobb prioritása a városban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a környezetvédelem ne lenne fontos a lakosok számára, és figyelembe kell venni az őket érintő környezetvédelmi kérdéseket is a városi tervek kidolgozásakor.

 A kulturális események szükségessége tekintetében, az eredmények alapján egyértelműen a kulturális fesztiválok támogatása a legnépszerűbb választás a városi konzultáción. A Nyíló Akác Fesztivál, a Dióverő napok és a Részek viadala iránti támogatás egyértelműen kiemelkedik a művészeti kiállítások és könyvbemutatók mellett. Ez azt jelzi, hogy a helyiek számára a fesztiválok fontosabbak és vonzóbbak lehetnek a kulturális életben való részvétel szempontjából. Ennek megfelelően a városnak érdemes lehet továbbfejleszteni és támogatni ezeket a fesztiválokat, hogy tovább növelje a közösségi részvételt és a kulturális élet gazdagítását.

A megkérdezettek válaszai alapján úgy tűnik, hogy a sportklubok támogatása és új sportágak bevezetése a legnépszerűbb választás (35%-31%) a városi konzultáción. Ez azt jelzi, hogy a lakosok fontosnak tartják a sportklubok támogatását és a sportágak sokféleségének biztosítását a városban. Ez lehetőséget teremthet az új sportok kipróbálására és a sportolási lehetőségek bővítésére a közösség számára. Ennek megfelelően érdemes lehet a városnak továbbfejleszteni és támogatni a sportklubokat, valamint bevezetni új sportágakat a helyi sportélet gazdagítása érdekében.

Arra a kérdésre, hogy milyen kommunikációs csatornán szeretne az aktuális, közérdekű hírekről információt kapni? a megkérdezettek a Facebook és egyéb social média (49%) választ jelölték. A közösségi média platformok, különösen a Facebook, széles körben elterjedtek és könnyen hozzáférhetőek a legtöbb ember számára. Ezek a platformok gyorsan és hatékonyan terjesztik a híreket, eseményeket és információkat a felhasználók között. Emellett a Facebookon keresztül könnyen megoszthatók és kommentálhatók a hírek, így lehetőség van az interakcióra és a közösségi részvételre is. Egyik legnagyobb hátránya viszont a nem valós hírek gyors terjedése is, mely félrevezető a lakosságot vagy pánikot válthat ki. Az ilyen platformokon olvasott híreket mindenképp megéri előtte megvizsgálni, mennyire valós a tartalma. Az SMS és a Whatsapp csoportok (19%) olyan közvetlen kommunikációs csatornát biztosítanak, amelyek azonnal elérhetők és személyre szabhatók. Ezek az eszközök különösen hasznosak lehetnek sürgős vagy rendkívül fontos információk gyors terjesztésére, például veszélyhelyzetekben vagy sürgős bejelentéseknél. Írott helyi sajtó (17%), bár az írott sajtó népszerűsége csökkent a digitális média térnyerésével, még mindig jelentős számú embert érint.

Az írott helyi sajtó lehetőséget nyújt a mélyebb elemzésre és a részletesebb helyi események, hírek közlésére. Azonban a szavatosság és a terjesztés sebessége szempontjából nem mindig a legideálisabb, leggyorsabb csatorna. A weboldalak (9%) továbbra is fontos forrásai lehetnek a híreknek és információknak, azonban a felhasználók által preferált dinamikusabb és interaktívabb platformok mellett kevésbé népszerűvé válnak. Ezen adatok alapján érdemes lehet a városnak főként a Facebook és más közösségi média platformokra, valamint az SMS és WhatsApp csoportokra összpontosítani a közérdekű hírek és információk terjesztése során, mivel ezek a legnépszerűbb és leginkább hatékony kommunikációs eszközök a helyi lakosság számára.

Összességében azonban látható, hogy Érmihályfalva lakói aktívan részt vesznek a város fejlesztésében és a közösségi szolgáltatások alakításában.

Karsai József Attila megbízott polgármester szerint az önkormányzatnak kötelezően figyelembe kell vennie a konzultáció eredményeit, és a lakosság igényei és elégedetlenségei alapján alakítani a város jövőjét szolgáló stratégiát és intézkedéseket.

Keresés