Közlemény – A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban

Közlemény – A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban
2014. January 20.
Az Európai Unióhoz történt csatlakozás egyik feltételeként Románia vállalta a szelektív szemétgyűjtés bevezetését. A rendelkezések betartása végett Érmihályfalva 2009-ben nekivágott az Európai Unió által támogatott "Érmihályfalva - Ökológiai újrahasznosítás" elnevezésű projekt megvalósításának. Nyakó József polgármester közleménye.
/vlm/Image/Show/84/

Az Európai Unióhoz történt csatlakozással együtt, annak egyik feltételeként Románia vállalta a szelektív szemétgyűjtés bevezetését, az újrahasznosítás fejlesztését, ezzel együtt a környezett fokozott védelmét, a lakosság életkörülményeinek megóvását. A vonatkozó, kötelezően betartandó törvényes előírásokat az illetékesek az önkormányzatokkal is közölték, az alábbiaknak megfelelően:
– a 2012-es esztendővel kezdődően az önkormányzatok kötelesek biztosítani a lehetőséget legalább a papír, a fém, a műanyag és az üveg elkülönített begyűjtésére; ugyanakkor meg kell teremteni a biohulladék összeszedésére, a komposztáláshoz és fermentáláshoz szükséges körülményeket (2011/211 sz. törvény 17. bekezdés/1. cikkely; 31.bekezdés 1. cikkely).
– a területileg illetékes hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy a lakosságtól be lehessen gyűjteni a hulladéknak minősülő csomagolóanyagokat (papír, fém, műanyag, üveg). Az erre vonatkozó újrahasznosítási célkitűzés 55%-os hatékonyságot jelöl meg (2005/621-es kormányhatározat 16 bekezdés/11. cikkely, 4. melléklet)
– az önkormányzat köteles biztosítani a begyűjtött hulladékból a természetben lebomló anyagok felének szelektív beszedését (2005/349. számú kormányhatározat 6. bekezdés/2/b. cikkely).
A fenti rendelkezések betartása végett Érmihályfalva 2009-ben nekivágott az Európai Unió által támogatott “Valea lui Mihai – Reciclare ecologica” (Érmihályfalva – Ökológiai újrahasznosítás) elnevezésű projekt megvalósításának. Ez egy szelektív hulladékgyűjtő telep építését, és az ehhez kacsolódó felszerelések, berendezések beszerzését jelenti. A kötelezettségek be nem tartása büntetés kiszabását vonta volna maga után, egyrészt egy évenkénti büntetés, másrészt a nevezett projektre kapott támogatás (775.538 euró) visszafizetése formájában.
A fentiek figyelembe vételével a Helyi Tanács kénytelen volt meghozni a 2013/76. számú határozatát, eleget téve azzal kötelezettségének: a szelektív hulladékgyűjtő működtetésével közbeszerzési eljárás után megbízta a SC A.S.A. Servicii Ecologice SRL céget. Ennek képviselői a közeljövőben szerződéskötési céllal felveszik önnel a kapcsolatot, a szelektív hulladékgyűjtés díja 5,54 lej/fő/hónap (ÁFA-val együtt). A cég egy újabb kukát biztosít, melybe a papírt, a fémet, az üveget, a műanyagot (pl. pillepalack) kell gyűjteni. E mellett adnak egy komposztáló ládát, melybe a konyhából kikerülő növényi maradékot, továbbá egy műanyag zsákot, melybe a kerti zöldhulladékot lehet szedni. A fel nem sorolt kategóriájú szemetet továbbra is a SC BioFlorisal SRL cég gyűjti. A nevezett cégek az eddig megszokott napirend szerint, egyazon napon ürítik a kukákat.
Megértésüket köszönjük.

Nyakó József
polgármester