Lakossági fórum a megszokott érdeklődés mellett

Lakossági fórum a megszokott érdeklődés mellett
2018. January 22.
Az érmihályfalvi lakossági fórumon több volt azok száma, akik a várható kérdésekre számítottak, mint azoké, akiktől a kérdéseket várták. Nyakó József polgármester egy jó hírrel is szolgált: a tervezett kultúrház megkapja a minisztériumi támogatást.
/vlm/Image/Show/84/
Lakossági fórumra várta az érdeklődőket Érmihályfalva városvezetése pénteken este a Gödör rendezvényházba. Összesen 52 személy jelent meg, amiből 31 fő vagy mint az elöljáróság, vagy mint hozzá tartozó intézmények alkalmazottai, vagy mint meghívottak (például a szemétgazdálkodással vagy a vízszolgáltatással foglalkozó cégek képviselői) voltak jelen, vagyis 21 személy volt a szorosan vett “lakosság”… Erre utalva mondta köszöntőjében Nyakó József polgármester, hogy valójában nem meglepő ez az érdeklődés, vagyis inkább érdektelenség, mivel nem szokatlan, hogy ahol a legkisebb felelősséget is kellene vállalni, például az egymás szemébe nézést, ott nincsenek sokan, inkább az elektronikus felületeken történő láthatatlan, megfogalmazása szerint “vakond fórumozást” választják. Még mindig a bevezetőben tette hozzá, hogy 2017. a város szépítésének éve volt szerinte, aminek eredménye tavasszal lesz majd jobban szembetűnő, ugyanakkor a polgármestertől sokan sokkal többet elvárnának, ám az nem mindenható, nem mindent tudó és bírói jogköre sincs.
Mindezek után egy részletes évértékelés következett az elmúlt esztendőről, a teljesség igénye nélkül ide értve a költségvetést (bevétel, kiadás, adóbevételek), a szemétgazdálkodás adatait, a pályázatokat, beruházásokat, a lakosság szociális helyzetét illető statisztikai adatokat, a környezetvédelmet, a fűtéstámogatásban részesülőket, egészen olyan aprólékos adatokig, hogy tavaly 84 születésbejegyzés mellett 96 halálozás és 58 házasságkötés volt. Minden számadat megjelent egy kivetítőn, ahol később fotók illusztrálták az elvégzett városgazdálkodási munkákat (útjavításokat, járdaépítéseket, a városközpont átalakítását, játszóterek gazdagítását, a csatornázás folytatását, a Bujanovics-kert takarítását, stb.), a számos megtartott rendezvényt, az előadócsoportok fellépéseit. A polgármester minden adat vagy fotó mellé magyarázatot fűzött, ezek során hangzott el: sokszor megfogalmazódik a kérdés, hogy miért nem telepedik újabb befektető a városba. Az indok: valójában nincs kiaknázatlan munkaerő, a munkanélküliség 1%-on van, vagyis aki akar, az találhat munkát. Kérdések feltevése következett, melyek nyomán egyebek mellett kiderült: a “Gostat-tömbházak”-ként ismert épületek sajnos nem férnek bele a főtéri tömbházak felújítására meghirdetett pályázat kereteibe; az erdők megvédésének alapvető követelménye lenne, hogy maguk a tulajdonosok szerveződjenek össze és áldozzanak is birtokuk óvására; a Wesselényi utca aszfaltjára átkelőket igényelnek a gyalogosok, mert az autósok nem veszik figyelembe őket (a napokban is volt egy baleset – szerz. megj.), igény lenne rendszeres lomtalanításra.
A 2018-as tervek ismertetése is igen időigényes volt, hiszen azokból nem volt hiány: az útjavítások és a csatornázás folytatása, az önkormányzat új levéltárának felépítése, a régi városháza renoválása, a már említett Bujanovics-kert közhasznúvá alakítása, és ami talán az egyik legfontosabb, amit a gyűlés elején Nyakó József be is jelentett: az egykori Gizella malom kultúrházzá alakításának terve megkapta a minisztériumi támogatást, ennek híre a találkozó előtt 2 órával érkezett! Mindezekhez Karsai Attila alpolgármester hozzáfűzte: az önkormányzat idénre sem emelt adót, ugyanakkor szerinte is 2018. az építkezés éve lehet.
A mintegy 2,5 órás fórum végén Nyakó József polgármester kijelentette: “Azon dolgozunk, hogy jó legyen Érmihályfalván élni”, és ehhez kapcsolódott is a felhívása, miszerint már most várják azok jelentkezését, akik úgy gondolják, a következő önkormányzati választás nyomán részt vállalnának a városvezetésben.

Keresés