Lehetőségek a területi együttműködésre

Lehetőségek a területi együttműködésre
2013. September 6.
A határmenti területi együttműködési csoportosulás (EGTC) regionális adatgyűjtésének keretében tartottak csütörtökön megbeszélést vállalkozók részvételével a Városházán.
/vlm/Image/Show/84/
A zászlók előterében Ocskay Gyula EGTC-szakértő

Az EGTC ( European Grouping for Territorial Cooperation) néven ismert, tagállamok közötti közvetlen területi együttműködésre 2006-ban teremtett lehetőséget az EU, önkormányzatok, non-profit csoportosulások számára. Egy Franciaországban működő, ilyen területfejlesztésekre szakosodott szervezet budapesti leányvállalatának képviseletében érkezett Érmihályfalvára csütörtökön Ocskay Gyula, aki elmondása szerint az előző napokban Diószegen és Margittán járt, majd Érsemjén, Kiskereki és Szalacs szerepel. Több munkatársával járják a régiót nyíradonyi ideiglenes központjukból indulva naponta, hogy adatokat, információkat gyűjtsenek. Az általuk képviselt szervezet kifejezetten a határmenti együttműködésben dolgoz ki olyan stratégiákat, ami alapján később fejélesztéseket lehet kivitelezni. A vendéget és a megjelenteket Nyakó József polgármester köszöntötte, majd a vállalkozókkal felváltva válaszoltak Ocskay Gyula kérdéseire.
A teljesség igénye nélkül szóba kerültek a mezőgazdaság nehézségei. Például, hogy pillanatnyilag mennyire “be van állva” a termények piaca, “befagytak” az árak. Az ágazatot, főleg a zöldségtermesztést nagyban fel tudná lendíteni egy, az egész térséget kiszolgáló hűtőház létesítése. Sokat segítene, ha a határátkelőt alkalmassá tennék a teherforgalom számára is, hiszen pillanatnyilag csak a maximum 3.5 tonnás járművek haladhatnak át. A felvetésre Ocskay Gyula elmondta: tudomása szerint kormányzati szinten foglalkoznak a határátkelők (nem csak a magyar-román határon) bővítésével. Nyakó József hozzátette: napirenden van a téma, először csak 7.5 tonnáig emelve a szintet. A korlátot az jelenti valójában, hogy “odaát” a határmeni utak kapacitása nem enged többet. Felvetődött a vasúti szállítás lehetősége, ám a hozzászólók szerint az túl költséges és körülményes. Jót tenne a háztáji állattenyésztésnek egy vágóhíd, ahol helyben történne a feldolgozás. Kérdésre válaszolva a szakemberek elmondták, hogy a határmenti szakmai kapcsolatok szinte teljesen hiányoznak, ha létezik ilyen, akkor az csak ismerősök, üzlettársak között működik.
A vendég kérdéseire válaszolva a város adottságait és hiányosságait is sokáig sorolták, például az utak állapotát, a villanyhálózat sérülékenységét, a szociális gondokat, a munkahelyhiányt. A vendég igen aprólékosan érdeklődött, témakörök szerint téve fel kérdéseit, kitérve például a kultúrára, a tanügyre, egészségügyre, nemzetpolitikára, és a kapott válaszokat jegyzőkönyv-szerű alapossággal jegyezte le. A megbeszélés után Ocskay Gyula körútra indult, hogy néhány vállalkozást, gazdaságot a helyszínen is megnézzen.

Keresés