„Maradunk drága nagy jó urunk igaz vér szerint való atyafiai”

„Maradunk drága nagy jó urunk igaz vér szerint való atyafiai”
2013. February 17.
A nemes Szathmáry család neve, Bihar megye nemes családjainak összeírásakor 1764-ben már megtalálható. Több mint tíz sírkövön találkozunk a  nemes Szathmáry  család tagjainak nevével a temetőben - derül ki Kovács Rozália újabb helytörténeti írásából.
sz.dániel_sírkő__wm
Szathmáry Dániel sírköve

                                   Ezek a Szathmáry atyafiak!

       A nemes Szathmáry család neve Bihar megye nemes családjainak összeírásakor, 1764-ben már megtalálható. Igazi nevük Szathmáry Asztalos-Tóth. Hogy miért van három nevük, ezt ma már nem tudhatjuk, talán mert mind a három név igen gyakori volt.

    Egy  1773-ban településünkről írott levélben ők maguk is ezt írják: „Az mi édes eleink is ennek előtte azon Szathmári bírótúl vette eredetét és az inquisitióban (vizsgálat) Asztalos Tóth Szathmári vagyon feltéve.”

     Az 1829. évi anyakönyvünkben a család több tagja is  szerepel és mindegyik  neve mellé oda van írva Szathmári (alias Asztalos Tóth).

      A 240 éve írt levélben (1773. május 1.), melyet a család több tagja aláír (Mihály, Ferenc, György  több atyánkfiával együtt) tudakolják bizonyos Szathmári Mihálytól a család erdetét bizonyító nemeslevél hollétét: ”Régen, mikor Szatmár városa megégett, ottan akkor égett volna el (…) Bizony nem égett az, mert azon nemeslevelet Szatmár városából kivitték és mostan Máramaros Sziget városában megvagyon egy bizonyos helyen (…) hogy kinél is légyen (…) az igazán minket illető nemeslevél (…) Méltóztasson tudósítani bennünket, hogy a fentebb megírt nemeslevelünk már mostan kinél volna, micsoda nevű embernél. (…) Maradunk közönségesen drága nagy jó urunk igaz vér szerint való atyafiai” – írják a levél befejezéseként.

Több mint tíz sírkövön találkozunk a  nemes (Ns) Szathmáry család tagjainak nevével.

Talán a legrégebbi a Szathmáry Ferencé: a szürke kő a bozótban, az akácok között alig  olvasható. Felirata:

Itten nyugszik

Ns.Szatmáry Ferencz

1816-1887

neje

Ns.Papp Juliánna

boldog házasságban

együtt éltek

48 esztendőt

                                                                    Béke legyen

                                                                    az itten nyugvó

                                                                   porok felett

                                                                   1887. júl.12-én 

 

           Kovács Rozália

                                       (fotók: Rencz Csaba)