Mátray Árpád, az I. világháború egyik hősi halottja

Mátray Árpád, az I. világháború egyik hősi halottja
2018. June 15.
Mátray Árpád az I. népfelkelő huszárezred I. századának főhadnagya volt, hősi halált halt az első világháborúban. Kovács Rozália helytörténész írása.
mátray_wm

A Mátray család jó nevű  gyógyszerész család volt településünkön, az idősebbek emlékeznek is reájuk.

   Az első gyógyszertár 1842-ben nyílt meg, alapítója Kosztka János volt, tőle vette át 1856-ban Mátray István.  Az első gyógyszertár épülete ma is megvan  – “A sashoz” felirattal és az  1842-es évszámmal – legutóbb bank volt az épületben (fentebb: korabeli kép).

    Mátray István  (1831 – 1903) gyógyszerész, felesége Koll Ludmilla (1836 – 1904),  gyermekeik: Ákos, gyógyszerész volt (1864 –  ?) és Árpád, a huszár főhadnagy (1874 – 1915). Mátray István obeliszkje a református temetőben megtalálható (fentebb, jobbra).

  Mátray Ákos apja nyomdokaiba lépett s haláláig volt gyógyszerész városunkban.

  A másik fiú, Mátray Árpád az  I. népfelkelő huszárezred I. századának  főhadnagya volt, hősi halált halt az első világháborúban (egyik fenti képen huszárokkal). Halálának hírét a Közérdek című lap Érmellék rovata írta meg 1915. augusztus 14-én: „Mátray Árpád az I-ső népfelkelő huszárezred I-ső századának főhadnagya, Mátray Ákos ismert gyógyszerész testvére, a galíciai harctéren roham közben Banolón községnél golyótól találva, hősi halált halt. Az elhunyt tisztet ideiglenesen a  harctéren temették el, de hozzátartozói hazahozatják.”

  A hazahozatal megtörtént, a református temetőben vaskereszt jelzi sírját, közel a temető hátsó kapujához, felirata:  „Itt nyugszik / Mátray Árpád / huszár főhadnagy / hősi halált halt  1915 / VI. 30-án  Galicziában / Béke poraira.

    Felhasznált irodalom:

Bihar megye kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve 1933-1937, szerkesztette Fehér Dezső

Kovács Rozália: Nagy családok, fényes idők Érmihályfalván,  110 oldal

Érmihályfalva 1998, – kismonográfia -, 37.oldal

Közérdek lap, Érmellék melléklete  1915 augusztus 14.

Erdélyi ezredek a világháborúban,szerkesztette vitéz Deseő Lajos

Emlékezünk  címmel  I. világháborús kiállítás  a kultúrházban.

Keresés