Megfelelő döntések a város érdekében

Megfelelő döntések a város érdekében
2013. December 28.
"Bár idén kevés pénzből gazdálkodhattunk, de ígéreteinket igyekeztünk betartani, és megfelelő időben hoztunk megfelelő döntéseket" - nyilatkozta sok egyéb mellett Nyakó József polgármester 2013-ra visszatekintve.
/vlm/Image/Show/84/
Nyakó József polgármester összegezte a 2013-as év történéseit

Az év végéhez közeledve mandátuma első teljes évének értékelésére kértük Nyakó József polgármestert, aki nem tért ki minden egyes történés apró részleteire, hiszen azokról a maguk idejében tájékoztattuk az olvasókat.
A legfontosabbnak az tartotta előrebocsátani, hogy az adott ígéreteit a város vezetése igyekezett betartani, és megfelelő időben meghoztak néhány nagyon fontos döntést. Polgármesterként meghozott döntéseit továbbra is az RMDSZ választmányának és munkatársainak megkérdezése után hozza meg. Pénzügyekben – ami egy igen kényes terület – a költségvetési bizottsággal és a főkönyvelővel együtt hoznak döntéseket. Az említett fontos döntések közé sorolta, hogy még tavasszal éltek azzal a kormány kínálta lehetőséggel, ami utat nyitott az adósságok rendezése felé. Ugyancsak ebbe a sorba tartozik, hogy nem hamarkodták el az ősz folyamán annak a kormány által beígért összegnek az elköltését (pedig lett volna hova), melyet később visszavontak – amely önkormányzatok nem így jártak el, azoknak a 2014-es költségvetéséből vonják le a látatlanban elkötött pénzt.
A 2013-as eredmények között első helyen említette a polgármester, hogy sikerült megszabadulni 5,3 millió lej adósságtól. Ezt a lakosság nem érzékeli közvetlenül, mint sikert, ám belegondolva nem volt kis teljesítmény.
Ebben az évben nem voltak pályázatok útján elérhető pénzforrások, maradtak tehát a “belső” bevételek, vagyis az adók és illetékek. Ezt tekintve azonban azt látjuk, hogy az érmihályfalviak mintegy fele – ide értve a magánembereket és a cégeket is – egyszerűen nem fizetnek adót. A polgármester megfogalmazásában: úgy tűnik, hogy Érmihályfalva egyik fele tartozik a másiknak, és el kellene érni, hogy az adósság ne csak gazdasági, de lelkiismereti tényező is legyen, rá kellene ébreszteni az embereket, hogy fejlődés csak úgy érhető el, ha eleget teszünk kötelezettségeinknek is.
Nyakó József továbbra is jó, az idő által igazolt döntésnek minősíti azt, amikor – sok vitát kiváltva – pár hónapra engedélyezték a margittai háztartási hulladék Érmihályfalvára történő szállítását, és ezt a kölcsönösség jegyében történt segítségnyújtásnak nevezte, Margitta irányába.
A mögöttünk lévő év eredményei közé sorolta, hogy régen látott felújítási munkákat sikerült elvégezni több iskolaépületen, a bölcsődén, másfél évtized után újra aszfaltozták a Széchenyi teret, sok évnyi tanakodás után megvásároltak egy földgyalut, mellyel azóta a város minden utcáját javították (igaz, ez egy véget nem érő munkának tűnik egyelőre), folyamatosan javították a járdákat. Örömmel látja ugyanakkor, hogy a lakosság is építkezik: annak ellenére, hogy 150 ház és telek eladó, nagyon sok szép, ízléses lakóház épül városszerte.

Újdonság, hogy a város erdejéből több mint 500 m³ tűzifát termeltek ki, amit a lakosok megvásárolhattak, így pénzt takarítva meg maguknak, gyarapítva a Városháza bevételét, ugyanakkor gyengítve a fatolvajok piacát. Apropó, fatolvajok, a térfigyelő kamerák kihelyezésével mérhetően sikerült javítani a közbiztonságon, a rendőrség adatai igazolják, hogy kevesebb bűneset (lopás, rongálás) történik, mióta figyelnek a kamerák. Az elmúlt évekhez képest a legtöbb pénzt gyűjtötték be a legelőadókból, ugyanakkor 330 zsák műtrágya valóban eljutott a legelők karbantartására. Nemrégiben – sok hercehurca után – sikerült aláírni a szerződést a szelektív hulladékgyűjtő működtetésére, elkerülve ezzel, hogy a telep létesítésére kapott EU-s támogatást vissza kelljen fizetni. Az üzemeltetés jogát elnyert cég azt is vállalta, hogy népszerűsítő kampányt folytat a lakosság körében, tudatosítva a környezetvédelem fontosságát, számítva ebben a már létező civil szerveződésre, a Zöld Kommandóra. Kapcsolódó gondolat, hogy a Natura 2000 természetvédelmi projekt végre a város hasznára fog válni, betöltve eredetileg kigondolt szerepét.

A sport, a kultúra és az iskolán kívüli nevelés-oktatás terén nagy bázissal rendelkezik a város, és a polgármester szerint a lehetőségekhez mérten minden támogatási kérelemnek sikerült eleget tenni, még ha ez nem is minden esetben egyezett a kérelmező óhajával. Így támogatták a civil szervezeteket, előadói csoportokat is, hogy eljussanak bemutatókra, előadásokra, versenyekre, ugyanakkor a hazai közönség előtt is bemutatkozhassanak.
Előrehaladást csak a lakossággal együtt lehet elérni, mondta Nyakó József, aki ki is fejtette véleményét: vannak olyan kérdések, melyben kikérik a lakosság véleményét, számítva a megszólítottak aktív részvételére. Ezt a célt szolgálják a rendszeresen tartott lakossági fórumok is, melyeken a lakosok részletes tájékoztatást kapnak a város dogairól. Például egy közvitára bocsátandó téma lesz a részben még megépítésre váró csatornahálózat kérdése. Két megoldási lehetőség kínálkozik ugyanis. Az egyik, hogy továbbra is várni kell a kormányzati támogatásra, ez egy kevés sikerrel kecsegtető variáns. A másik egy tőkeerős szakvállalkozás bevonása, ami a beruházás befejezését, majd további szakszerű üzemeltetését is garantálja. Az ivóvízhálózatra térve elmondható, hogy idén sikerült befejezni a teljes rendszert, kivéve a Márton Áron és a Kazinczy Ferenc utcák egy-egy részét, ahol az aszfaltburkolatot nem szabad megbontani, ezekre a szakaszokra még megoldást kell találni. Ide kapcsolódik, hogy a megyében egyedüliként sikerült üzembe helyezni a víztisztító berendezést, eleget téve a Közegészségügyi Hatóság (DSP) felszólításának, továbbá átmosták a teljes vezetékrendszert. Szakemberek szerint az ivóvíz minősége jó, az esetenkénti zavarosságát pedig a rendszerre csatlakozó hidroforok okozzák.
A városvezető szemszögéből minden olyan közösség partner, melynek tagjai szabad akaratukból részei az illető közösségnek, fogalmazott a polgármester (mint RMDSZ-elnök is), az elmúlt év helyi politikai történéseinek értékelésére irányuló kérdésünkre. Hozzátette: a cél az, hogy tenni akaró, jószándékú emberek menedzseljék a várost, és aki a jószándékot rosszhiszeműen kétségbe vonja, az olyan bizalmatlanságot szít, ami nem tesz jót a közösségnek, és ez már akár határon átnyúló kérdéssé is terebélyesedhet. A polgármester magát egy béketűrő alkatnak tartja, aki nehezen viseli az akadékoskodást és a konfliktusgerjesztést, ami a közösség rombolását eredményezi.

A közösség építésére tett egyik példának említette, a szeptember elején először megtartott „Részek Viadalát”;, melynek keretében sikerült összehozni, együtt versenyeztetni a városnegyedek sokszínű lakosságát. A lokálpatriotizmus és a csapatszellem csodálatos együtthatását tapasztaltuk és élveztük a próbák során – ezt az érzést kellene meghonosítani a mindennapokra is – fogalmazott a polgármester.

Ami a református egyházközség vezetésével fennálló viszonyát illeti, Nyakó József így fogalmazott: az esztendő elején nem gondolta volna, hogy az év végére az ilyen mértékben normalizálódni fog. Ugyanakkor a többi egyházi közösséggel is kifogástalan a kapcsolata.
Ami a jövő évi terveket illeti, elengedhetetlennek nevezte a polgármester a lakosok adózási kedvének élénkítését. A fentiekből kiderült, hogy erre miért van szükség, de azon felül még azért is, mert maga az állam is támogatási pénzek megvonásával “bünteti” azt az önkormányzatot, mely nem képes a helyi adók beszedésére.
A Városházán eddig is történtek szerkezeti változások, ezek folytatódni fognak annak érdekében, hogy operatívabb legyen az ügyintézés.
Az Európai Unióban egy új fejlesztési időszak kezdődik januártól, a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan, és remélhetőleg megnyílnak a “pénzforrás-csapok”, Érmihályfalvának pedig számos előkészített projektje van, már rövid távra tervezve is. Az OTP Consulting az a pályázati tanácsadó cég, mely keresi a lehetőségeket számunkra, összevetve az igényekkel. Ez azt jelenti, hogy a városnak “ugrásra készen” áll pályázata a csatornahálózat még meg nem épített részeinek kivitelezésére; a Móka patak medrének rendezésére, beleértve a főtér alatti híd felújítását is; az utcák modernizálására (47 km); a Gizella malom kultúrközponttá történő átalakítására; a középiskola műhelyépületének évekkel ezelőtt az alapoknál megrekedt építésének folytatására; ugyanott egy, a focipálya mellettinél nagyobb sportcsarnok fogadására; a minden dokumentációval elkészült, Penészlekre vezető út teljes modernizálására. Ugyanakkor létezik egy hosszabb távú fejlesztési terv is a teljes 2014-2020 időszakra is, az utolsó simításokat végzik az általános városrendezési terv (PUG) dokumentációján. A környezet- és műemlékvédelemre vonatkozó szabályozáson dolgoznak, remélve, hogy hamarosan ezt is közvitára lehet bocsátani, ami után érvénybe léphet.
Tovább fog folytatódni az iskolaépületek rendbetétele, ugyanakkor úgy tűnik, hogy az Egészségügyi-Szociális Központ tetőterét önerőből kell befejezni, hiábavaló a minisztériumi (és sokszor megígért) támogatásra várni. Megoldásra vár a közvécé sorsa, de a termálvízkészlet hasznosítása is. Nagy gondot jelent a városnak, hogy sok, és egyre több a segítségre, törődésre szoruló, elsősorban idős lakos.

Sokakat érdeklő téma: hogyan áll a földügyek tisztázása? A 2013/165. számú törvény, amely a földek, legelők, erdők, mezők felleltározását szabályozza, tisztázott néhány dolgot nálunk is. Tudjuk továbbá, milyen hibákat vétettek a földosztó bizottságok helyi és megyei szinten egyaránt. Az akkori hibákat csak nehezen lehet helyrehozni, de „lépegetünk”; előre, összegzett Nyakó József, aki nem tartja véletlennek, hogy „lett”; 230 hektár homokföldünk pluszba, ugyanennyi hiány a jól termő parcellákban. Vissza-cserére senki nem jelentkezett önként, orvosolandó a törvénytelen állapotot.
Több szempontból is örömtelinek nevezhető, hogy körvonalazódik egy olyan vállalkozás érkezése a városba, mely egy hőerőmű létesítésével, ezzel együtt 34 millió euró befektetésével a környéken példátlannak nevezhető az ARA cipőgyár megjelenése óta! Mindez munkahelyeket teremt majd, és nem utolsó sorban bevételt jelent az önkormányzatnak is. (Ennek részleteire hamarosan visszatérünk.)
„Ezekkel a gondolatokkal köszönöm mindenkinek, aki hozzásegített az elmúlt esztendő sikereihez, és reményekkel telve várom a folytatást a következő évben. Mindezekhez kívánok a város minden lakosának egészséget, kitartást, és sok sikert a tervei megvalósításához!”; – fejezte be mondanivalóját Nyakó József polgármester.

Keresés