Meghívó a VI. Lugosi Mihály Nemzetközi Szépolvasó Versenyre, Élesdre

Meghívó a VI. Lugosi Mihály Nemzetközi Szépolvasó Versenyre, Élesdre
2014. February 15.
Március 10-ig lehet jelentkezni az élesdi VI. Lugosi Mihály Nemzetközi Szépolvasó Versenyre. A szervezők felhívása.
/vlm/Image/Show/84/
(Illusztráció: hazimano.com)

A verseny idei mottója: „Az olvasás élménye számolatlanul is mindannyiszor megújul, s talán éppen e tulajdonsága hordozza a csodát.”; (Molnár Éva/Vavyan Fable regényíró)

Az élesdi Constantin Şerban Elméleti Líceum, mint főszervező, és helyi pártfogók – Castrum Egyesület, református egyházközség, Polgármesteri Hivatal) hagyományteremtő szándékkal, szépolvasó versenyt szervez április 10-én, csütörtökön 10 órai kezdettel az iskola 2. számú épületében, a „Másféle iskola”; hetében. Erre Bihar megye magyar tannyelvű, harmadikos és negyedikes gyermekeit hívják, helyi osztályszintű- és iskolaszintű fordulók győzteseit, számbeli megkötés nélkül, illetve magyarországi iskolák is részt vesznek, továbbá Szilágy megye legjobb olvasói.

A vetélkedő megszervezésével néhai Lugosi Mihály élesdi református lelkipásztor emléke előtt szeretnének tisztelegni, aki oly sokat áldozott az élesdi magyar tanulók meglevő nyelvi tudásának továbbfejlesztéséért, érdeklődésük és kíváncsiságuk ébrentartásáért, fővédnök Pető Csilla egyetemi tanár, tanfelügyelő.

A verseny az ifjúság anyanyelvi nevelését tűzte ki célul, s emellett az olvasás tervszerű alakítását, az olvasás, mint élmény átéreztetését, a résztvevő iskolákban tanuló gyermekek közti egészséges versenyszellem ápolását, a tehetségkutatást és hagyományteremtést.

A tanulóknak egy legtöbb 2 perces szabadon választott szépirodalmi- vagy egy ismerettartalmú, szerkesztett szöveggel kell készülniük a verseny I. fordulójára, a II. fordulóban pedig a zsűritől kapott kötelező szöveg felolvasása a feladat, első látásra, felkészülési idő nélkül. A zsűri korosztály szerint értékel a következő szempontok alapján: a szöveg pontos olvasása, a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelő értő olvasás, a szöveg hangulatának érzékeltetése (hangerő, hangszín, hanglejtés, hangsúly, tempó), végül kijelöli az első három díjazottat, illetve több különdíjat ítél oda. Senki sem távozik üres kézzel. Míg a zsűri értékel, a versenyzők ebédelnek, fejlesztő foglalkozáson vesznek részt, a kísérők pedig szeretetvendégségen.

A nevezés elektronikus úton a ciavoi_andrea@yahoo.com címre történik március 10-ig. A nevezési díjat – 8 lejt -, és a nevezési dokumentumokat a versenyre való érkezéskor kell fizetni.

További információk (forgatókönyv, partnerszerződés, értékelőlap) kérhetők a fenti elektronikus címen Ciavoiné Létai Andrea főszervezőtől és a 0726-843616-os telefonszámon, vagy Domján Emília, Jakab Katalin, Andrási Adrienn társszervező-tanítóktól.

Mindenkit szeretettel és tisztelettel várnak.

Keresés