Meghívó szépolvasó versenyre

Meghívó szépolvasó versenyre
2016. March 3.
Március 18-ig lehet jelentkezni a VII. Lugosi Mihály Szépolvasó versenyre, melyre harmadikos és negyedikes diákokat várnak. A szervezők felhívása.
/vlm/Image/Show/84/

MEGHÍVÓ az ÉLESDI VII. LUGOSI MIHÁLY

SZÉPOLVASÓ VERSENYRE

A Constantin Şerban Elméleti Líceum, mint főszervező és helyi pártfogók megyeközi és határon átívelő szépolvasó versenyt szervez 2016. április 21- én, csütörtökön, 10 órai kezdettel, az iskola 2. számú épületében, a „Másféle iskola”; hetében. Erre harmadikos és negyedikes gyermekeket hívnak, helyi osztályszintű- és iskolaszintű fordulók győzteseit, számbeli megkötés nélkül.A vetélkedő megszervezésével néhai Lugosi Mihály élesdi református lelkipásztor emléke előtt szeretnének tisztelegni, fővédnöke pedig dr. Pető Csilla egyetemi tanár, tanfelügyelő.

A verseny az ifjúság anyanyelvi nevelését tűzte ki célul, s emellett az olvasás tervszerű alakítását, az olvasás, mint élmény átéreztetését, a résztvevő iskolákban tanuló gyermekek közti egészséges versenyszellem ápolását, a tehetségkutatást és hagyományteremtést.

A tanulóknak egy legtöbb 2 perces SZABADON VÁLASZTOTT szépirodalmi- vagy egy ismerettartalmú, szerkesztett szöveggel kell készülniük a verseny I. fordulójára, a II. fordulóban pedig a zsűritől kapott KÖTELEZŐ SZÖVEG felolvasása a feladat, első látásra, felkészülési idő nélkül. A zsűri korosztály szerint MINDENKIT értékel. A nevezés elektronikus úton, a ciavoi_andrea@yahoo.com címre történik, 2016. március 18- ig.

További információk (forgatókönyv, partnerszerződés, értékelőlap) kérhetők a fenti elektronikus címen Ciavoiné Létai Andrea főszervezőtől és a 0726/843616- os telefonszámon vagy e-mailben. Mindenkit szeretettel és tisztelettel várnak.