,,Megtanultátok, egyenes tartást csak a szülőföldbe kapaszkodó gyökerek adnak, melyből égig érő lomb nevelhető.”

,,Megtanultátok, egyenes tartást csak a szülőföldbe kapaszkodó gyökerek adnak, melyből égig érő lomb nevelhető.”
2023. May 27.
ballagas2023

Május 26-án, án péntek délben, elballagtak az Érmihályfalvi 1-es számú Technológiai Líceum végzős diákjai, XII.A osztály, osztályfőnök Miklo Aurica, és a XII.B osztály, osztályfőnök Gergely Tamás, valamint a szakosztályok, a III. O felszolgáló, osztályfőnök Csepei Andra Lavinia, III.B szakács-kereskedelem, osztályfőnök Mezei Emőke, és a III.HM, kertészet-mezőgépészet, osztályfőnök Krizsán Csaba.

Az osztályfőnöki óra végét jelző csengő után, felhangzott a Gaudeamus igitur, és az iskola termeinek feljárását követően, felsorakoztak a végzősök az iskola udvarán. Baghiu Erika tanárnő az ünnepség moderátora köszöntötte a megjelenteket, ismertette az ünnepség forgatókönyvét, majd átadta a szót Zeffer Tímea igazgatónőnek. Öröm és szomorúság van jelen egyszerre az ünneplők szívében, öröm azért mert a líceum végzőseinek egy újabb nemzedéke kap szárnyra, ugyanakkor elszomorít bennünket a közeli elválás tudata. Pedagógus és szülő azért munkálkodott az elmúlt évek során, hogy a most útra kelő ifjak képzeletbeli tarisznyájában elegendő tudás lapuljon boldogulásukhoz az élet rögös útjain, mondta az igazgatónő. Dr. Derșidan Ștefania aligazgatónő ünnepi gondolatait Baghiu Erika tanárnő olvasta fel, miszerint büszke a most ballagó diákokra akik az online oktatás buktatóin is túl tették magukat, legyenek továbbra is olyan lendületesek, fiatalosak mint eddig.

Karsai Attila alpolgármester gratulált a végzősöknek, akik számára a most lezáruló korszak után egy újabb, életüket meghatározó periódus következik. Lesznek akik a munka mezejére lépnek, és lesznek akik tovább tanulnak, kamatoztatva az itt szerzett tudást, érik majd el az álmaikat, vélekedett az előljáró.

Ezután a történelmi egyházak képviselői kaptak szót, először Balázs Dénes református lelkipásztor felhívta a ballagó diákok figyelmét, Isten segítségét bármikor hívni lehet, életük során, de ne csak a szükségben gondoljanak rá. Bogdán István római katolikus plébános, kiemelte, a mai nap egyszeri és megismelhetetlen a ballagók számára, Isten áldása által, öröm és boldogság kísérje életüket. Marius Dumitru Popa ortodox pap beszédében kitért arra, a diákok akik életükben most egy új lapot nyitnak, kövessék az utat melyet a szülők és tanárok legjobb tudásuk szerint jelöltek ki számukra. Dat Cosmina felügyelő a rendőrség képviseletében szólt a ballagókhoz, elmondta, figyelemmel kísérte a líceum diákjainak sikereit a különböző versenyeken, megmérettetéseken, és örömére szolgált a sok siker amivel iskolájuk hírnevét öregbítették. Ugyanakkor felhívta a fiatalok figyelmét a veszélyekre amelyek rájuk leselkednek, kérte őket, mondjanak nemet a bűnre.

Zeffer Tímea átadta az évfolyamelső diáknak járó diplomát, amelyet Galajda János Sándor, XII.B osztályos tanuló kapott. Ezután az osztályfőnökök rövid beszédei után, átadták az osztályaikban kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulóknak a diplomákat. Ekkor hangzott el a XII.B osztály osztályfőnökének, Gergely Tamásnak köszöntőjéből a beszámolónak címet adó, mély tartalmat hordozó gondolat. Csepei Andra tanárnő, diákokkal, tanulmányi úton vett részt, helyette az osztályának, Gergely Tamás adta át a diplomákat. Ez alkalommal Bokor János kántor-tanító is díjazta a vallásversenyeken eredményesen szereplő tanulókat. A diákok búcsú és búcsúztató beszéde után a ballagó diákok képviselői, ünnepélyesen átadták az iskola kulcsát a következő generációnak, majd a jelenlévők üdvrivalgása közepette szabadjára engedték a színes lufikat, végre az addig türelmesen várakozó hozzátartozók is átadhatták virágaikat és ajándékaikat az ünnepelteknek.

Balázs József Attila

Keresés