Mesélő sírkövek: Szőke János református esperes / római katolikus plébános

Mesélő sírkövek: Szőke János református esperes / római katolikus plébános
2013. October 20.
Az érmihályfalvi temetőben van két papi sír, két obeliszk, nem is nagyon messze egymástól. Ez önmagában nem is lenne érdekes, hiszen több lelkész nyugszik a mi temetőnkben, de mind a két sírkő alatt nyugvó neve Szőke János. Kovács Rozália helytörténész emlékezik a lelkészekre.
ket_sirko_wm
Balra Szőke János református esperes-lelkipásztor, jobbra Szőke János római katolikus plébános síremléke

Szőke János (1828-1893) református esperes-lelkipásztor 1865-től szolgált Érmihályfalván haláláig. Az ő lelkipásztorsága alatt építették újjá, nagyobbították a református templomot. Nyolc évig volt Vásárhelyi Dániel segédlelkésze, és az 1829-ben megkezdett anyakönyvek beírásait élete végéig folytatta. Obeliszkjének felírata: ABFRA / Itt nyugosznak / Szőke János / ref. lelkész-esperes / 1828-1893 / gyermekei / Béla/ hittanhallgató/ 1873-1891 és Anna, Zoltán / és Zoltán/…

Szőke János (1866-1936), római katolikus plébános fekete obeliszkje a dombon áll, a lélekharangtól nem messze az út túloldalán. Édesanyja és nővére ugyanebben a sírban nyugszik. „Szőke János esperes plébános új szent templomunk első lelkésze” – írják az Érmihályfalva 1998-as kiadványban. A katolikus templom 1904-ben épült.

A sírkövének felirata – ami pillanatnyilag nem látszik, mivel az obeliszk felső része leborult,  s csak oda van állítva a kis vaskerítéssel körülvett sírhanthoz (csatolt képünkön): özv. / Zelenka Józsefné / Szőke Franciska / 1862-1912 / özv. / Szőke Jánosné / Exner Franciska / Szőke János / róm. kath. plebános / 1866-1936 /.

(A sír rendbetételét az egyháztanács döntése nyomán megkezdte a római a katolikus egyházközség – szerk.megj.)                  

           Nyugodjanak békében!

Emlékezzünk rájuk az Ige szavaival: “Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon…”  (Pál apostol Timotheushoz  írt 2. levele 4. rész , 7-8 vers) 

          Kovács Rozália

                                       (Kiegészítő munkák: Rencz Csaba)

 

Keresés