Mezőgazdasági életjáradék: Láttamozzák a járadék-könyvecskéket

Mezőgazdasági életjáradék: Láttamozzák a járadék-könyvecskéket
2013. March 5.
A Bihar megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) március 1. és augusztus 31. között láttamozza a múlt évre szóló mezőgazdasági életjáradék iratokat. (BN)
/vlm/Image/Show/84/

Az életjáradékot élvező személy a könyvecskék láttamoztatását személyesen vagy hiteles, hivatalos meghatalmazással bíró személy által kérheti.

A mezőgazdasági járadékot kérelmező az alábbi iratokat kell felmutassa: a mezőgazdasági életjáradék-könyvecskét; a haszonbérleti szerződést; a személyi igazolványt (eredeti); egyeztető banki dokumentumot (esetenként); az orvosi kivizsgáló bizottság aktualizált határozatát az I. vagy II. fokú rokkantságról (eredeti és másolat).

Meghatalmazással történő láttamoztatás esetében szükséges bemutatni a személyi igazolvány másolatát is, illetve a különleges, hitelesített felhatalmazás eredeti dokumentumát, valamint másolatát egyaránt.

A mezőgazdasági életjáradék a haszonélvező elhunytával megszűnik, és abban az esetben a járadékot az örökösöknek fizethetik ki.

Halálozás esetén fizetés csak akkor történhet, ha a láttamoztatás időszakában az örökösök az APIA-központban leadják a járadékra jogosult elhunyt könyvecskéjét, halotti bizonyítványát (eredeti és másolat), az utódlás dokumentumait (örökösödési igazolvány, annak visszavonhatatlan törvényszéki határozata), az örökös minőségét igazoló irat (eredeti és másolat), az örökös személyi igazolványa (eredeti és másolat), felhatalmazás vagy megbízás a többi örökös részéről (ha vannak), hogy megegyeztek a járadékot kiváltó személyről (eredeti példány).

Abban az esetben, ha a haszonbérbe vett terület 2012-ben módosult vásárlás vagy elidegenítés esetén, kérelmezni kell az iratcsomó újravizsgálását és eredetiben kell benyújtani az azt igazoló iratokat, hogy átszámolhassák a járadékot a vonatkozó esztendőre.

A mezőgadasági életjáradékot élvezők az APIA Bihar megyei Központjában (Matei Corvin utca 1. szám), az illetékesek által küldött meghívón kijelölt időpontokban jelentkezhetnek könyvecskéik láttamoztatására, míg a kifizetésekre 2013. augusztus 31. után kerítenek majd sort.

(BN)

Keresés