“Mindenki felelős a város ügyeiért” *

“Mindenki felelős a város ügyeiért” *
2013. January 19.
Mintegy 120-an vettek részt a pénteken este megtartott lakossági fórumon. A városvezetők beszámolói után összesen 16 személy szólalt fel közügyekben, illetve személyes gondjait sorolva.
/vlm/Image/Show/84/
Megtelt a kultúrház a lakossági fórumra

Mintegy 120-an vettek részt a pénteken este tartott lakossági fórumon a kultúrházban, eleget téve a sajtóban, illetve mintegy 3000 szórólapon közzétett meghívásnak.
A megjelenteket Nyakó József polgármester köszöntötte, elöljáróban elmondva, hogy a lakosság azzal tudja segíteni a városvezetők dolgát, ha “kifejti” véleményét a választásokon, később pedig, ha tudatja ötleteit, jobbító szándékú meglátásait a megválasztottakkal.
Ezt követően mintegy háromnegyed órában beszélt a város dolgairól, mondandóját talán a “gazdasági helyzet”, a “befektetők”, a “tervek”, és a “földügyek” fejezetcímekkel lehetne csoportosítani. Szót ejtett az adóemelésről, a vízdíj emelkedéséről, a Móka patak rendbetételéről, és még sok más olyan témáról, melyekről nemrégiben ezen az oldalon is szól egy külön cikkben – mindezekre nem térünk ki ismét.
A tervek és befektetők “fejezetben” tudatta, hogy a Gizella malom kultúrházzá alakításának terve egyelőre “talonban van, tavasszal veszik újra elő, lehet, egy kicsi változtatást is eszközölnek a terveken. A Szászholdon megkezdett labdarúgó pályáról kijelentette: nagy butaság volt belevágni, egy se eleje-se hátulja pályázat, sok “furcsasággal”… Két bankokkal kapcsolatos hírt is közölt: új székhelyet épít a Romániai Fejlesztési Bank (BRD), míg az OTP Bank ígéretet tett érmihályfalvi kirendeltség megnyitására.
Megkezdte működését a Helyi Tanács által alapított, és a Polgármesteri Hivatalnak alárendelt Valsalub nevű cég, melynek elsődleges feladata olyan munkálatok elvégzése, melyekre korábban külső cégeket alkalmaztak – a Valsalub nem csak költséget takarít meg, de helyi munkaerőt foglalkoztat. Egyik első lépésként máris beindították a kéményseprői szolgáltatást.
A földügyek sosem érnek véget. A polgármester kategorikusan fogalmazott: az első földtörvény idején “pofátlanul lopták az érmihályfalvai földet”! Az ügyek tisztázását nehezíti, hogy sok birtok akár 3 – 4 tulajdonosváltáson is átment. Nekifognak az ügyek tisztázásának, annak tudatában is, hogy sok ember lesz elégedetlen (aki most tudatosan is törvénytelenül használ területeket), és sokba is fog kerülni. Alapul az 1898-as állapotot veszik, illetve példának a Bihardiószegen elvégzett hasonló tisztázási folyamatot, melynek hektárok százaira sikerült “rábukkannia”.
Elkészült az általános városrendezési terv (PUG) előzetes formája, amit közszemlére tesznek ki a napokban, hogy bárki tanulmányozhassa, és esetleg hozzászóljon – erre külön témaként hamarosan visszatérünk.
Hallotta a szóbeszédet, ennek hatására a polgármester kijelentette: egyetlen pillanatra sem fordult meg a fejében megválasztása óta, hogy lemondjon tisztségéről!
Karsai Attila alpolgármester a város adósságállományát, illetve annak csökkenését elemezve kifejtette: abból több utcát is le lehetett volna aszfaltozni, ami egyértelműen látványosabb lett volna, mint az adósság törlesztése. Szót ejtett egyebek mellett arról, hogy a lakosság nagy része nem tartja fontosnak adója kifizetését, továbbá megemlítette az ivóvíz tisztításában elért eredményeket.
A hozzászólások rendjén 16 személy kért szót.
Duka István szerint messze vagyunk attól, hogy elégedettek lehessünk a város dolgaival, és úgy vélte, hogy kevesebbet kellene a mostani városvezetőknek a korábbi vezetők hibáira hivatkozni. Szerinte a Polgármesteri Hivatalban még vannak olyan tisztviselők, akik viselkedése még rontja a hivatal megítélését. Közelebb kell kerülni alakossághoz, mondta, ugyanakkor felajánlotta segítségét mezőgazdasági témájú eszmecserékhez.
Nagy Lajos láthatónak nevezte a városban a pozitív változásokat, és kemény bírálatot fogalmazott meg az előző városvezetés felé. Földügyeket, a legelők kérdését vettete fel egyebek között.
Kovács István egy 24 pontból álló listával állt mikrofon elé, ám a hallgatóságból érkezett reakciók hallatán annak teljes felolvasásától eltekintett. Beszélt az utak állapotáról, a piac bővítéséről, a strand helyzetéről, az adóhivatal visszaállításának szükségességéről.
Szilágyi Ottó megkérdezte, hogyan állnak a városvezetők az előző vezetés pénzügyeinek átvilágításával, illetve miből tervezik kifizetni a szennyvízülepítő beüzemelését . Mint fogalmazott, több előre eltervezett kérdésére választ kapott a polgármester honlapunkon is megjelent nyilatkozatából. Ugyanakkor “a lelki életet érintő” kérdésekről is kifejtette véleményét. A református egyházközségben lezajlott presbiterválasztásról úgy vélte, hogy az egyház vezetői azokat választatták meg, akik mellett egy szűk csoport intézheti az ügyeket, másoknak nem engedve betekintést azokba.
Tonţ Florian (képünkön) az utakról, legelőkről, szeméttelepekről ejtett szót, kihangsúlyozva, hogy mindenkinek felelőssége van a város dolgaiért, függetlenül, hogy milyen a nemzetisége, vallása, és politikai nézete. (*A cím idézet a felszólalótól.)
Keresztúri Erzsébet erdőjének idegenek általi megritkítását panaszolta el.
Balázs József javasolta, hogy a mezei lopásokat mezőőr állításával gátolják meg, melynek anyagi terheit a gazdák földterületük nagyságának arányában viseljék. Szorgalmazta az orvosi ellátás javítását is.
Háger Etelka erdő- és földterületének gondjait sorolta fel.
Szilágyi Gyula a kormány részéről jött zsarolásnak nevezte az adóemelési “javaslatot”. Indítványozta, hogy közügyekben történő döntés előtt kérje ki a Helyi Tanács a lakosok véleményét. Felajánlotta segítségét közterületek fásításában.
Orosz István az orvosi ellátás kiterjesztését javasolta a cukorbetegek megsegítésére.
Fülöp József a nemzetközi országút melletti árkok kitakarításának időszerűségére hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy a tervezett útjavításokat megelőzően végezzenek csatornázást ott, ahol arra szükség van, időt és pénzt takarítva meg.
Mihále Viktor a kóbor kutyák, a vasúti átkelők, az utak és a szociális segélyre jogosultak foglalkoztatásának problémáját taglalta.
Simon János felvetette, hogy úgynevezett spontán faültetvényeket lehetne hasznosítani rászorulók javára.
Oltean Erzsébet segítséget kért az úgynevezett Gostat-tömbházak szennyvízelvezetésére.
Nyakó Sándor munkahelyek teremtését szorgalmazta.
Pfeifer Zoltán földügyeket és a csatornázás állapotát elemezte.
A felszólalók lehetőség szerint azonnal választ is kaptak felvetéseikre a polgármestertől vagy az alpolgármestertől.
Ezek során egyebek mellett elhangzott:
-2012 első félévében 0, a másodikban 35 szerződés volt legeltetésre állattartókkal;
-a református egyházzal és a város előző vezetésével kapcsolatban: mondani sok mindent lehet, de az állításokat bizonyítani is kell. Nyakó József polgármester hozzátette: 1,5 éve szorgalmaz egy beszélgetést az egyházközség vezetőivel;
-szeptembertől kezdődően 54 esetben fogott el és azonosított a rendőrség fatolvajokat;
-eddigi elemzés után 47,5 hektár földterület jogtalan használatát derítették ki;
-dolgoznak az állandó orvosi ügyelet visszaállításán – nem minden helyi családi orvos vállalná a feladatot, egyeztetnek a környező települések orvosaival is;
-az elmúlt hónapban 47 személy végzet szociális segély fejében közmunkát.
A közel négy órásra nyúlt gyűlés végén Nyakó József zárszóként megköszönte a megjelentek részvételét, ígéretet téve, hogy a felvetett gondokra megpróbálnak megoldásokat találni.

Keresés