“Mindenkor szívesen lesz látva, csak jöjjön”

“Mindenkor szívesen lesz látva, csak jöjjön”
2017. October 20.
Az Érkenézben született Szlávy Gizella (1867 – 1897) az érmihályfalvi dr. Fráter Gáspárhoz ment férjhez. A család megőrizte egyik, menyasszonyként jegyesének írt levelét. Kovács Rozália helytörténész ebből is idéz a csupán 30 évet élt Szlávy Gizellára emlékezve.
szlávy_montázs_wm
Montázsunkon: Szlávy Gizella menyasszony-korában; a házaspár két első gyerekével; a vőlegénynek küldött levél borítékja; a Szlávy emlékkő a Tótfalun, a kiskápolna előtt; a Szlávy - címer.

Az érkenézi Szlávy család több tagja is lakott településünkön a 19. század folyamán, a temetőben hatalmas obeliszk is hírdeti nevüket, de ők építették a kiskápolnát   is a Tótfalun  1818-ban. (2015. novemberében foglalkoztunk a család történetével, részletek itt: I. rész és II. rész.)

A Szlávy családról Borovszky Samu  történész azt írja: ”törzsökös biharvármegyei család. család Ér-kenéz, Mihályfalva, Tarcsa és Genyéte helységekben bírt földesúri joggal. Ez ág sarjai: Károly, 1848 előtt őrnagy, Tivadar cs.kir.  kamarás (1850), Ferencz jelenleg birtokos.”

A család egyik tagja Szlávy Gizella, akinek  fényképe nemrég került elő a debreceni múzeumból.

 A családfa szerint: Szlávy Ferencz (1834 – 1900) és Kuthy Berta (1845-1901) harmadik gyermeke  volt Szlávy Gizella (1867 -1897).

 Szlávy Gizella 1867-ben Érkenézben született, ott nevelkedett, míg 1886-ban  férjhez ment az Érmihályfalván élő és praktizáló dr. Fráter Gáspár orvoshoz. Menyasszony korában írt levelét, melynek keltezése Ér-Kenéz, 1885 Dec.13, megőrizte a család.

A levélben azt írja, hogy “nagyon jól esik nekem azt tudni, hogy szívesen és örömmel fogadnak családjokba…” A levél befejezése:  “Mindenkor szívesen lesz látva csak jöjjön, – el várja és szívesen üdvözli jegyese Szlávy Gizella.”

Dr. Fráter Gáspárral 1886-ban esküdtek. A korán meghalt, mindössze 30 évet élt Szlávy Gizellának négy gyermeke született: Fráter Jenő, ki 1940 -1944 között főszolgabíró volt városunkban, Margit (1889  – ?), Gizella (1892 – 1945) és János (született 1893-ban és hősi halált halt az I. világháborúban).

Rövid életének kevés, de beszédes és fontos adata ismét egy mozaikdarab múltunk megismerésének kirakósában.

       Kovács Rozália, 2017.  

Keresés