Módosulások az adótörvényben

Módosulások az adótörvényben
2016. January 20.
Az adótörvény módosulása sokaknak fejtörést okozott még a szakemberek közül is. A korábban közzétett részletek közül is világosabbá vált néhány, alább ezeket közöljük.
/vlm/Image/Show/84/

A helyi adókra és illetékekre vonatkozó tudnivaló, hogy az idén is érvényben van az az elmúlt években is alkalmazott kedvezmény, melynek értelmében mindazok a jogi és magánszemélyek, akik március 31-ig kifizetik az idei évre esedékes minden adójukat, azok adókedvezményben részesülnek: jogi- és magánszemélyek esetében ez a kedvezmény egyaránt a befizetendő adó tíz százaléka. (A jogi személyekre vonatkozó kedvezmény településenként változhat – például Nagyváradon 5% – mivel az önkormányzatoknak joguk van azt 10%-ig meghatározni. Az érmihályfalvi önkormányzat tartja magát a legnagyobb kedvezmény megadásához – szerk.megj.)

Ingatlanadó

Azok a jogi személyek, akiknek tulajdonában épület van, március 31-ig be kell nyújtsák az adózási nyilatkozatot, míg magánszemélyek esetében ugyanez a kötelezettség akkor áll fenn, ha nem lakhatásra, illetve vegyes használatú, azaz lakhatásra és gazdasági tevékenységre egyszerre használt ingatlanuk van. Az Adó Törvénykönyvének módosítása értelmében 2016-tól az ingatlanokat nem a tulajdon, hanem a használat alapján adóztatják meg.

A lakhatásra használt épülettel rendelkező személyeknek nem kell benyújtani adózási nyilatkozatot. A nem lakhatásra, hanem gazdasági tevékenységekre használt épületek tulajdonosai az épület adóértékének egy százalékát kell befizessék adó gyanánt. Az idei évtől megadóztatják az épületek alatt lévő telket is, eddig ugyanis csak a beépítetlen telkeket adóztatták meg.

A nem lakhatásra, illetve a vegyes használatú ingatlanok esetében a tulajdonosok be kell nyújtsák az adásvételi szerződést vagy az építkezési engedélyt, amennyiben az adásvétel vagy az építés nem több mint öt évvel ezelőtt történt. Ha a tulajdonos több mint öt éve vette vagy építette ingatlanát, akkor az épület értékét felbecsülő jelentést kell benyújtson a városházára és a benyújtott dokumentum alapján számolják ki az ingatlan értékének egy százalékát, amit adó gyanánt be kell fizetni. Amennyiben az adóköteles személy nem nyújtja be az említett dokumentumok valamelyikét, akkor az adó automatikusan az ingatlan adóértékének két százaléka lesz akkor is, ha csak az ingatlan egy részét használja gazdasági tevékenységre.

Állami bérlemények

Külön illetéket kell fizessenek azok a jogi- és magánszemélyek, akik állami tulajdonban lévő ingatlant, telket vesznek bármilyen módon használatba (bérlet, kezelés, koncesszió, stb.). Ennek az ingatlan- illetve telekilletéknek a befizetési határideje minden hónap 25-ike. Eddig ezt az illetékfajtát ki lehetett fizetni egyszerre egész évre, ugyanakkor magánszemélyek bérelt ingatlanra nem kellett befizessék ezt az illetéket. Mostantól azonban a magánszemélyek is ki kell fizessék ezt az ingatlanilletéket, amennyiben az államtól gazdasági tevékenységre bérelnek ingatlant. Lakást bérlők, tehát például az ANL-lakásokban lakó bérlők nem kell befizessék ezt az illetéket.

Éves adózás

Egy újabb jelentős változás az éves adózási rendszer bevezetése. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan-, a telek- és a gépjármű adót a 2016-os évre az a személy kell kifizesse, aki 2015. december 31-én az épület, telek vagy jármű tulajdonosa volt. Ez azt is jelenti, hogy ha az idei év során valaki eladja valamilyen anyagi javát, akkor is ő kell fizesse ebben az évben az adót, míg a vásárló csak 2017-től lesz köteles fizetni az adót utána. Szabályozva van az is, hogy mi történik a mindeddig még nem adóztatott javak esetében. Egy új ház esetében az idén senkinek nem kell fizetnie az adót, függetlenül attól, hogy az év során hány tulajdonosa volt az épületnek, viszont 2017-től az a személy fogja fizetni az ingatlanadót, aki 2016. december 31-én az épület tulajdonosa lesz. Ugyanez a helyzet a Romániában mindeddig be nem írt autók esetében is. A gyárból vásárolt új autók, és a külföldről behozott kocsik után ebben az évben nem kell gépjárműadót fizetni, 2017-től pedig a 2016. december 31-én a járművet tulajdonló személy kell fizesse az adót. Továbbra is fennáll az a kötelezettség, hogy minden módosítást a változás beállta utáni harminc napon belül be kell jelenteni, tehát egy adásvételt mind az eladónak, mind pedig a vásárlónak be kell jelentenie az önkormányzatnál akkor is, ha adózni csak a jövő évtől kell majd. Az autó forgalomból való törlésére is érvényes ez a bejelentési kötelezettség.

Adatok

Változás még, hogy
a bírság behajtása képezi a prioritást az adók begyűjtésével szemben. Tehát ha egy személynek van egy ki nem fizetett birsága, ugyanakkor tartozik még a különböző adók és illetékek befizetésével is, akkor először a bírságot fizettetik ki vele, és csak ennek teljes kiegyenlítése után fizetheti ki az adókat és illetékeket.

(forrás: erdon.ro)

Keresés