“Nem a bűn a szégyen, hanem be nem ismerése”

“Nem a bűn a szégyen, hanem be nem ismerése”
2015. June 8.
Harmincöt gyerek - 21 leány és 14 fiú - járult elsőáldozáshoz vasárnap délelőtt a római katolikus templomban.
/vlm/Image/Show/84/

A zsúfolásig telt római katolikus templomban Husztig Róbert segédlelkész köszöntötte a padsorokat megtöltő szülőket, rokonokat és elsősorban a gyerekeket, kiknek örömmel újságolt: rövidesen találkozni fognak “legjobb barátjukkal”.
A segédlelkész mondott szentbeszédet, melyben a gyónás, az áldozás, általában a templomba járás fontosságát hangsúlyozta a gyerekeknek, akiket példának állított a szülők elé: ők a bizonyíték arra, hogy érdemes bűneinket megbánni. Nem a bűn elkövetése a szégyen, persze az sem jó, de nagyobb baj annak eltagadása, mondta a lelkész, aki kitartásra és összetartásra biztatta a gyerekeket
A továbbiakban a 14 fiú és 21 lány (utóbbiak közül 3 a gálospetri Szentháromság Gyerekotthon lakója) megújította keresztségi fogadalmát, ígérve a gyakori gyónást, szentáldozást, rendszeres templomba járást, a jó cselekvését.
Bogdán István plébános a hirdetések rendjén felolvasta Böcskei László megyés püspök körlevelét, melyben az egyházi vezető a nepáli természeti katasztrófa elszenvedőivel való szolidaritásra buzdít, majd mindenkit meghívott a következő vasárnapra, a Szent Antal tiszteletére felszentel templom június 14-én tartandó templombúcsújára (2 hét múlva pedig bérmálást tartanak).
Az ünnepi szentmise – melyen közreműködött a Jubilate Deo kórus – végén természetesen most is elkészült a templom előtti lépcsőn a csoportkép.

Keresés