Nem pártolták az alaptőke emelését

Nem pártolták az alaptőke emelését
2018. August 10.
Nemhogy a kétharmados, de az egyszerű többséget is alig kapta meg az a javaslat, mely által Érmihályfalva hozzájárult volna az Észak-Nyugati Víz és Csatornaszolgáltató Rt. tervezett alaptőke-emeléséhez.
/vlm/Image/Show/84/
Ha a helyi szemétgazdálkodás vagy a víz- és csatornahálózat valamilyen formában téma az érmihályfalvi Helyi Tanács ülésein, akkor borítékolni lehet, hogy kisebb-nagyobb vita kerekedik. Nem okozott csalódást a csütörtök délelőtt tartott rendkívüli ülés sem, melynek három pontja közül a rendkívüliséget kiváltó téma az Észak-Nyugati Víz és Csatornaszolgáltató Rt. tervezett alaptőke-emelése volt, melyet az tett szükségessé, hogy a Közösségi Fejlesztési Egyesület (Asociatia de Dezvoltare Comunitara – ADI) által létrehozott intézmény EU-s pályázatot tudjon leadni felszereltségének javítására. Az alaptőke növeléséhez minden tag-település részesedése arányában kell, vagy kellene hozzájáruljon, Érmihályfalva esetében ez 179 ezer lejt jelentett (volna). Ezt a helyzetet vázolta felvezetőjében Nyakó József polgármester, hozzátéve: a pályázat leadásának határideje indokolta a sürgősséget. Chis Gheorghe RMDSZ-es tanácsos hozzátette: szerinte egy jó gazdasági befektetésről van szó, azt is tisztázva (már nem először), hogy azok az eszközök, melyekkel a város már eddig beszállt “a közösbe”, maradtak a város tulajdonában, csak használatba adták őket. Az is elhangzott, hogy a pályázatból, ha nyer, konkrétan hegesztőkészülékeket, szippantókat, darut, szállítójárműveket vásárolnak, vagyis ami a jobb működéshez, a hibaelhárításhoz kell. Következett a szavazás, melyen 7 RMDSZ-es tanácsos szavazott igennel (három frakciótag hiányzott), 7-en pedig (4 EMNP + 2 PSD + 1 PNL) tartózkodtak. Így nem hogy az kétharmados, az egyszerű többség sem volt meg. Innentől kezdődött az időnként már személyeskedésbe hajló szóváltás, miközben többször és mindkét oldalról megfogalmazódott: a lakossági vagy a pártérdekek-e a fontosabbak? Nyakó József úgy vélte, a tartózkodók nem a lakosság érdekeit vették figyelembe és indokot kért tőlük. Zima Marius (PNL) egyrészt azzal érvelt, hogy ő a lakosok érdekeit nézte, a nevezett intézmény pedig az RMDSZ érdekkörébe tartozik, másrészt a szolgáltatónak szerinte megvannak az eszközei.
Pap Sándor (EMNP) szerint sem szolgálja semmiben a lakosság érdekeit a tervezet, Tóth Csaba (EMNP) véleménye pedig az volt, hogy az intézménybe “egyre csak pumpálják a pénzt”, ami szerinte hosszútávon nem kifizetődő. Nyakó József megjegyezte az RMDSZ-érdeket illető megjegyzésre, hogy szándékuk volt társulni a Várad-környéki Apa Regioval is, ám az kapacitáshiányra hivatkozva elutasította őket. Csengeri Csongor (RMDSZ) szerint a javaslattól tartózkodók véleménye inkább a múltba, mint a jövőbe mutató. Jó félórás polémia után hangzott el a javaslat, hogy szavazzanak-e újra? Ezt már 8-an pártolták (7 RMDSZ + 1 PSD), 6-an nem (4 EMNP + 1 PSD + 1 PNL), ugyanez lett a megismétel voksolás eredménye, tehát a döntés így is nemleges. Ezt követően ismételte meg már korábban is elhangzott kérését Chis Gheorghe: elfogadva a tartózkodók véleményét elvárná, hogy azok ellenben a továbblépés egy más, már számukra is megfelelő módjára tegyenek javaslatot. Erre ott helyben nem került sor, inkább, tekintettel a téma lezárására, a következő napirend megvitatását szorgalmazták. A fenti témával kapcsolatban még elhangzott: más ADI-tagok hozzájárultak a tőkeemeléshez, sőt, volt, aki részesedésén felüli mértékben. “Érmihályfalva helye nem marad üres, de a város marad eddigi részesedésével, és a pályázat sikere esetén nem részesül annak előnyeiből. A döntés következtében az a szolgáltató, melyiktől egyre jobb teljesítményt várunk, elveszíthet egy 7,730 millió lejes pályázatot, amiből jelentősen javíthatná az érmihályfalviak számára is végzett szolgáltatását”, tette hozzá a polgármester.