Nőtt a temetkezési segély összege

Nőtt a temetkezési segély összege
2018. April 11.
Év elején lépett érvénybe a társadalombiztosítási költségvetés, mely szerint ezer, illetve ötszáz lejjel nőtt a biztosítottak, illetve hozzátartozójuk halálakor járó temetkezési segély.

A temetkezési segély (ajutor de deces) a biztosított, illetve hozzátartozója halálakor járó pénzösszeg. A nyugdíjtörvény módosulása nyomán ettől az évtől kezdődően alkalmazottak esetében ezt a pénzösszeget nem az alkalmazó fizeti ki, mint eddig, hanem a nyugdíjpénztár, akárcsak a nyugdíjasok esetében. Tavaly február óta a nyugdíjas, illetve biztosított halálakor a segély 3131 lej volt, s amennyiben egy olyan családtag hunyt el, aki nem volt nyugdíjas és nem is rendelkezett biztosítással, a biztosított családtag 1566 lejt kapott. Az összegek idén január 6-tól, a társadalombiztosítási költségvetés érvénybe léptével egyidejűleg 4162, illetve 2081 lejre módosultak.

A biztosított, illetve a nyugdíjas elhalálozását követően a segélyt egyetlen személynek fizetik ki a következő kategóriák közül: a túlélő házastársnak, a gyermeknek, a szülőnek, a gyámnak, illetve bármelyik személynek, aki iratokkal tudja bizonyítani, hogy fedezte az elhalálozással járó költségeket, amennyiben nincs igénylés más, az említett kategóriák egyikéhez tartozó személy részéről.

Amennyiben a biztosítottnak egy olyan családtagja hunyt el, aki nem rendelkezett biztosítással és nem is volt nyugdíjas, szintén jár temetkezési segély a biztosítottnak. Ebben az esetben a következő kategóriákat veszik számításba: házastárs, bármelyik házastárs szülője, illetve nagyszülője; saját gyermek, örökbefogadott gyermek vagy nevelt gyermek, aki még nem töltötte be a 18 évet, vagy, amennyiben folytatta tanulmányait, a 26 évet, továbbá kortól függetlenül, amennyiben 18, illetve 26 éves kora előtt munkaképtelenné vált. A munkaképtelen gyermek elhalálozása esetén a segély megítélésének a feltétele a fogyatékossági igazolvány, illetve ennek hiányában annak a társadalombiztosítási szakorvos által láttamozott igazolásnak a felmutatása, mely bizonyítja a betegséget, mely munkaképtelenné tette, beleértve a betegség kezdetének idejét.

A temetkezési segély mértékét évente állapítja meg a társadalombiztosítási költségvetés törvénye, nem lehet kisebb a bruttó átlagbérnél, s az igényléstől számított 24 órán belül fizetik ki. A következő iratokat szükséges felmutatni: típuskérvény, elhalálozási tanúsítvány (eredeti és másolat), az igénylő személyazonossági okirata (eredeti és másolat), anyakönyvi iratok, melyek igazolják az igénylő rokoni fokozatát, illetve olyan iratok, melyek bizonyítják az örökösi vagy gyámsági minőséget; olyan iratok, melyek bizonyítják, hogy az elhalálozás nyomán járó költségeket az igénylő állta; a 18 és 26 év közötti gyermek elhalálozása esetén igazolást arról, hogy folytatja tanulmányit; munkaképtelen, nagykorú gyermek esetén a fogyatékossági igazolványt, illetve ennek hiányában azt a társadalombiztosítási szakorvos által láttamozott igazolást, mely bizonyítja a betegséget, mely munkaképtelenné tette, beleértve a betegség kezdetének idejét.

A segély kifizetését követően az összeg kifizetőjének kötelessége feltüntetni az elhalálozást tanúsító okiratra a dátummal, aláírással és pecséttel ellátott törlesztve (achitat) megjegyzést.

(Bihari Napló)