Október 6. a hazaszeretetről szól

Október 6. a hazaszeretetről szól
2013. October 7.
A római katolikus templom minden padsora megtelt október 6-án, amikor ökumenikus gyászmisén az aradi vértanúkra emlékeztek.
/vlm/Image/Show/84/
Megteltek a római katolikus templom padsorai

Az ökumenikus gyászmisén Bogdán István tisztelendő beszédében életünk legnagyobb ajándékának a hitet nevezte, melyben erősödnünk kell, bárhová is tartozunk. A hit fényénél kell emlékezzünk a vértanúkra is, és a hit kell erőt adjon a felebaráti szeretet gyakorlásában, az összetartozáshoz, ahhoz, hogy mindig tudjuk egymás kezét fogni.
Balázs Dénes tiszteletes kifejtette: az aradi vértanúk kivégzésének sem ideje, sem helyszíne nem volt véletlen, annak kiválasztását a bosszú vezérelte. A szabadságharcosok nem kértek többet, mint amit a Teremtő is megadott minden embernek, ám nekik bűnül rótták fel magyarságukat. A gyász ellenére október hatodika a hazaszeretetről szól, bizonyítékául annak, hogy lehet embernek maradni az embertelenségben.
A gyászmisén közreműködött a házigazda egyházközség Jubilate Deo kórusa, a református Musica Sacra kamarakórus, illetve a GGG Irodalmi Stúdió zenés-irodalmi műsorral.

Keresés