Örömünk teljes legyen

Örömünk teljes legyen
2018. December 25.
Csűry István királyhágómelléki református püspök karácsonyi üzenete.
/vlm/Image/Show/84/

Kedves Testvéreim!

Sok örömtelen napot hagytunk magunk mögött. Rengetegen élnek körülöttünk – állandósult bánattal – milliónyi ok eleven sebén. Annak ellenére történik mindez, hogy Isten gondoskodik a huzamosan mellénk szegődő és életminőséget jelentő öröm folyamatos biztosításáról. Karácsonyunk olyan ünnep lehet, mely örömforrás az esztendő minden napjára. Azt csak mi gondoljuk, hogy az ünnep hivatalos velejárója a kötelező mosoly, a valahonnan előerőltetett jóság megnyilvánítása. Az igazi karácsony történelmileg Krisztus megszületése, ugyanakkor egyénileg elmaradhatatlan találkozás és közös élet Vele, mely nekünk újjászületés és mindennapi közös sors Isten egyszülött Fiával!

Nem tekinthetjük múló napjainkat úgy, mint néhány ünnepi alkalom gyorsan illanó órája kevés boldog perc-ráadással, mert Isten az első karácsonytól komolyan vette, hogy „én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”; (Mt.28,20). János szemtanú feljegyzi: „Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömötök teljes legyen”; (1Ján.1,3-4). Íme a mindennapok örömforrása! Innen nincs többé kevés ünnep alig örömmel, és rengeteg hétköznap keserűséggel és bánattal. Az ünnepnapokat nem árnyékolhatnák be a hétköznapok, ha hittel és tudatosan hordoznánk a szüntelenül velünk való Krisztust, és követnénk szavát. Innen, nem kellene átkosnak minősített hétköznapokból mohón várni az enyhület ünnepi hangulatát, amiről jó előre tudjuk, hogy haszontalanok. Krisztusban csak ünneplő napjaink vannak, akkor is, ha azt másként minősíti, vagy nevezi a sérült világ.

Isten jelenléte biztosítja az ünnepi örömöt minden napra. Jelenlétében már nincs kényszerű mosoly, nincsenek hazug mondatok, nem lehetnek gyilkoló tettek. Isten ezért jelenik meg, ezért küldi közénk Krisztust, ezért van és marad közöttünk Szentlelkével.

Az ószövetségben az áldást ajándékozó Isten maga fogalmazta meg Áronnak (Mózes által közvetíti), hogy mi lesz a nemzet javára. Áldás lesz, ha Isten őrizetét megtapasztalja minden ember azáltal, hogy arcát ragyogtatja és odafordítja hozzájuk! Az így megjelenő Isten könyörül rajtuk és békességet ad. Karácsony áldásának előzménye az ároni áldásban van! (4.Móz.6,24-26).

Az újszövetség Isten karácsonyi tettét szintén ajándékok jelentkezésével érzékelteti. A félelmetesen sötét korszakot megtöri az égen megjelenő csillag célravezető fénnyel! Megszületett Jézus Krisztus! Megjelent Isten a betlehemi gyermekben. Megölelhető, átkarolható, ölbe vehető! Kicsinysége és törékenysége mégsem lesz gyűlölői áldozata, hanem keresztáldozatával biztosítja Isten Vele jelentkező ajándékainak kimondhatatlan értékét. Pál erről így szól: „…megjelent Isten üdvözítő kegyelme… várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését”; (Tit.2,11-13). A megszületett megjelent az ember nyomorúságában, ünneptelen életében, majd megjelenik dicsőségben az állandó ünnepi korszak megnyitásával. Erre úgy készít, hogy bemutatja a valódi ajándékait, amelyek az első karácsonnyal érkeznek, és nem hervadnak meg az ünnepi fenyővel! „…megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által…, hogy kegyeméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek”; (Tit.3,4-7).

Karácsony az alázat kezdete! Mindennapi ünnepünk mindennapi alázattal jár kéz a kézben. Az alázat folytonos találkozás és együttlét a megigazító Istennel. Ezen az úton jön velünk jósága, hogy jók legyünk, emberszeretete, hogy szeretni tudjunk. Mindezt karácsonykor ismerhetjük meg legtökéletesebben feltárulkozó csodákban.

Adjon Istenünk valamennyiünknek áldott ünnepet és ünneplő hétköznapokat jóra igazító szeretetével!

Nagyváradon, karácsony havában

a békesség kötelékében!

Csűry István

püspök

Keresés