Pályázati felhívás a Nyilas Misi tehetségtámogató ősztöndíjra

Pályázati felhívás a Nyilas Misi tehetségtámogató ősztöndíjra
2015. May 27.
A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület közzé tette a 2015-2016-os támogatási évre szóló ösztöndíj-pályázatát. Az ösztöndíjra városon élő rászoruló, tehetséges tanulók szülei is pályázhatnak. Alább a kiírás részletei és az elérhetőségek.
/vlm/Image/Show/84/

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A NYILAS MISI TEHETSÉGTÁMOGATÓ EGYESÜLET ÖSZTÖNDÍJÁRA
2015/2016-os támogatási év

Kik pályázhatnak?
Pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2014/2015-ös iskolai évben magyar nyelven tanult 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és teljesíti az alábbi feltételeket:
1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 500 RON-t.
2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven.
3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 7., 8., 9 és 10. osztályban.
Kérjük, ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne pályázzanak vállalkozók, sem olyanok, akik iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését!
Az ösztöndíjra városon élő rászoruló, tehetséges tanulók szülei is pályázhatnak!

A pályázat leírása
A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. Ennek veszélyét, illetve a tehetséges gyermekek támogatásának fontosságát egyre többen megértik, átérzik, így felhívásunkra a világ minden részéről és Erdélyből is sokan csatlakoztak támogatóink körébe.
Amennyiben a támogatók részéről a program számára felajánlott adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 13 500 forintnyi támogatást jelent. Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanuló előmenetelét. A cél az, hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyzetük ellenére is eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre. Ezért a pályázati úton elnyerhető támogatás a Tehetségtámogató Program keretében 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig tart.
A támogatást Egyesületünk ösztöndíj-bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és igénylők számától függően, egységesen érvényesített értékelés alapján. A pályázókat az Egyesület levélben értesíti a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, ezt követően az ösztöndíj folyósítása szeptember hónaptól kezdődik, és egy évre szól. Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntett jövedelem és a család reális jövedelme között, az Egyesület kuratóriuma akár támogatási év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az esetben, ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is meghosszabbítható.

Az Egyesület törekszik folyamatosan biztosítani a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizonytalanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud garanciát vállalni. Az alapösztöndíj felét (81 000 Ft/év) azonban minden támogatási szerződéssel rendelkező, ösztöndíjas tanulónak igyekszik biztosítani.
A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az Egyesület munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázat kizárólag a 2015/2016-os támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat!
A pályázati csomag (pályázati felhívás, pályázati adatlap és űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, kérhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen, illetve megtalálható az Egyesület székhelyén.
A pályázatot a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület székhelyén, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani.

Az Egyesület székhelyének címe:
Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”;
400604 Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116, jud. Cluj
A hiányos pályázatokat és a pontatlanul kitöltött adatlapokat az ösztöndíj-bizottság nem veszi figyelembe!

A pályázat további részleteiről az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:
Telefonszám: 0264-531153
0755-172225
E-mail cím: nyilas_misi@yahoo.com
Ügyfélszolgálat: munkanapokon 10 és 16 óra között.

Határidő: A pályázatok benyújtásának határideje 2015. július 31.
(A pályázatnak 2015. július 31-ig el kell jutnia az Egyesület székhelyére.)