Pályázati lehetőség tehetség-támogató rendszerbe

Pályázati lehetőség tehetség-támogató rendszerbe
2013. May 22.
Az EDUTUS FŐISKOLA felvételt hirdet a külhoni tehetségeket támogató programjába, a Collegium Talentum tagjai sorába 2013. szeptember 1-től. Jelentkezési határidő: május 31-én éjfél. Alább a pályázat kiíróinak közleménye olvasható.
/vlm/Image/Show/84/
NULL

Az EDUTUS FŐISKOLA felvételt hirdet a külhoni tehetségeket támogató programjába, a Collegium Talentum tagjai sorába 2013. szeptember 1-től

A Collegium Talentum egy olyan tehetség-támogató rendszer, amely a határon túli fiatal magyar értelmiség fejlődését segíti kutatómunkájában, mesteri és doktori tanulmányaiban, valamint posztdoktori tevékenységében. A támogatás keretében számukra 3 éven keresztül ösztöndíjat, szakmai tutori segítséget, szakkönyvtámogatást és nemzetközi konferenciákon való részvételi lehetőséget biztosítunk. A támogatottak tudományterülete a mikrobiológiától az informatikáig, az atomenergiától a teológiáig, a néprajztól a matematikáig számos diszciplínát ölel fel. Lakhelyük a Csallóköztől Székelyföldig, és a Kárpátaljától a Vajdaságig terjedhet. A Collegium Talentum támogatója a magyar állam a Bethlen Gábor Alapon keresztül.

A Collegium Talentum célja a határainkon kívül élő magyar nyelvű felsőoktatás és tudományos élet, a gazdasági és társadalmi vezetőréteg utánpótlásának fejlesztése magyarországi anyagi, szakmai és kulturális támogatással. A határon kívüli magyar nemzetiségű területek fejlődésének egyik kulcsa az értelmiség és az értelmiségképző elit létszámának és szakmai sokszínűségének bővítése.

A Collegium Talentum ezt a tevékenységét egy határokon átnyúló méretű, láthatatlan kollégium típusú, falak és határok nélküli intézmény. A kollégium működése során már eddig is komoly eredményekkel bizonyította a képzés sokszínűségét és hatékonyságát. 2010-től immár 70 kollégista fordult meg a Collegium Talentum keretei között, és most 2013-ban újabb 30 fő felvételére írjuk ki ezt a pályázatot.

A felvételi folyamat az írásbeli pályázat elbírálásából, és az azok alapján kiválasztott potenciális kollégisták Budapesten szerezett szóbeli meghallgatásából áll. A felvételi pályázatot a www.collegiumtalentum.com honlapról letöltött Jelentkezési lappal és mellékleteivel elektronikusan kell beküldeni a collegiumtalentum@edutus.hu címre 2013. május 31-én éjfélig!

Keresés