Pénzintézetek városunkban a XIX. század végén

Pénzintézetek városunkban a XIX. század végén
2013. June 16.
Városunkban 1883. januárjában alakult meg az első pénzintézet, 1887-ben pedig a második. Kovács Rozália helytörténész írása.
takarékpénztár_wm
A volt Takarékpénztár, ma irodáknak ad helyet

1883. januárjában alakult meg városunkban  az első pénzintézet, az  „Ér-Mihályfalvi Takarékpénztár Részvény Társaság”. Alaptőkéje 225.000 korona, betétje 600.000 korona volt.  A Takarékpénztár elnöke Bory Béla, a vezérigazgató Lovass István.  (Borovszky Samu: Bihar vármegye, 1901)

„Azzal a nemes célzattal alakult meg, hogy a közgazdaság, kereskedelem és az ipar szolgálatába kíván állani. A tőke mindjárt a meginduláskor kevésnek bizonyult, s már a reá következő évben ismét ezer darab 25 forintos részvényt bocsájtottak ki” – írja ugyanerről a pénzintézetről 1934-ben az Érmihályfalvi Évkönyv.

Az épület ma is áll. Volt községháza, ma több irodának ad helyet.

Az épület sarkán a ma is látható dombormű (alább) – egy kaptár körülötte repkedő méhekkel – utal arra, hogy pénzintézetnek  épült.

1887-ben  megalakult a másik pénzintézet is, az  „Ér-Mihályfalvi Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaság.” (Székhelyének korabeli képe alább.)

Borovszky szerint : ”Az alaptőke 150.000 korona. A betét meghaladja a 100.000 koronát.

Elnöke Szunyogh Zsigmond, vezérigazgatója Gáspárdy Gyula.” (Korabeli képe jobbról).

Az 1934-es Érmihályfalvi Évkönyv ezt így írja le: ”1887-ben megalakult a második pénzintézet, amelyet nem annyira a szükséglet, mint inkább az egyéni hiuság hozott létre, és a mindjobban erősödő első pénzintézet mellett számot tevő forgalmat nem is igen sikerült elérnie. Ez volt a Kereskedelmi és Iparbank nevű intézet.”

 Az épület ma is áll a Széchenyi tér és a Mester utca sarkán (legalsó képünk).

               Kovács Rozália

(Archív fotók: Érmellék 2009 Fotóklub gyűjteménye

Aktuális fotók: Rencz Csaba)