,,Ragyognak, mint a napsugár”

,,Ragyognak, mint a napsugár”
2022. May 24.
ballagas borito

Elballagtak az Érmihályfalvi 1-es számú Technológiai Líceum végzős diákjai, két,  pandémia által nehezített év után végre úgy, ahogyan eddig évtizedeken át megszoktuk. Május 20-án, péntek délben, megszólalt a csengő, megilletődött arcok, utolsó igazítások a ballagóruhákon, frizurákon, egy nagy levegővétel után felcsendült a Gaudeamus igitur.

Az osztálytermek feljárását követően, a ballagók felsorakoztak  az iskora udvarán, XII.A- osztályfőnök Furău Marioara, XII.B-Hegyesi Judit, XII.C-Pap Tímea, valamint a végzős szakosztályok: felszolgáló szak, osztályfőnök Nagy Evelyn, kertész-mechanika szak, Baghiu Erika, és szakács-kereskedelem szak, Bánházi Miklós.

Gergely Tamás, a líceum tanára, az ünnepség moderátora köszöntötte a ballagó diákokat, osztályfőnököket, pedagógusokat, meghívott vendégeket, minden jelenlévőt. Ezután átadta a szót Zeffer Tímea igazgatónőnek, aki megköszönte az elmúlt évek során befektetett közös munkát diáknak, tanárnak, egyarántés nem utolsó sorban a szülők támogatását. Reményét fejezte ki, hogy az iskolában elsajátított tudást maradéktalanul kamatoztatni tudják a következőkben. Megköszönve a közösen elért eredményeket, sok sikert kívánt a végzősöknek.

Dr. Derșidan Ștefania aligazgatónő, megilletődötten idézte fel emlékeit, amelyek során szép és nehéz pillanatok váltották egymást, majd sikeres életutat kívánt minden diáknak.

Nyakó József polgármester elsősorban megköszönte a végzős diákoknak és szüleiknek, hogy bizalmat szavaztak a helyi Technológiai Líceumnak. Úgy az iskola vezetői, pedagógusai, mint Érmihályfalva önkormányzata igyekezett ezt a bizalmat megszolgálni. Az elmúlt évek nem csak nehézségeket hoztak, hanem soha nem látott technikai fejlődést is, ami mind az oktató, nevelő munka hatékonyságát, színvonalát emeli. Az itt érettségizett, végzett, diákok büszkék lehetnek majd az e falak között szerzett tudásukra. Karsai Attila alpolgármester beszédében kiemelte, a lezárult, megszokott líceumi évek után, egy újabb periódus veszi kezdetét a fiatalok életében. Lesz aki továbbtanul és lesz aki a munka mezején folytatja pályafutását. Az élet gyakran akadályokat gördít elénk, de az itt szerzett tudással könnyebb lesz azokat legyőzni, elhárítani.

A rendőrség részéről Dat Cosmina felügyelő kiemelte, végre kötöttségek nélkül, felszabadultan ünnepelhetünk. Saját példáját állította a diákok elé, volt olyan tantárgy amit nem igazán kedvelt, mégis megtanulta, a későbbiek folyamán nagy hasznát véve az egyetemi tanulmányai során. Gratulált ő is, sikereket kívánva a végzős diákoknak.

Ezután a történelmi egyházak részéről, először Balázs Dénes református lelkipásztor útravalóul a Zsoltárok könyvéből idézett, Bogdán István római katolikus plébános Márk evangéliumából vett  példázatot a végzősöknek. Demian Mirel görög katolikus pap áldása után Marius Dumitru Popa ortodox pap a szülők felelősségét emelte ki, támogassák gyerekeiket a továbbiakban is, ehhez az egyházak is segítséget nyújtanak.

A díjak átadásával folytatódott az ünnepség, elsőként az évfolyamelső diák Kovács Hajnalka Ibolya XII.A osztályos tanuló vehette át az őt megillető díjat az igazgatónőtől, 9.61-es átlagot elérve. Utána következtek az osztályonkénti díjazások az osztályfőnökök által, akik rövid beszédben mutatták be osztályaikat, itt hangzott el Baghiu Erika osztályfőnöknőtől a címadó idézet, a végzős diákok ,,ragyognak, mint a napsugár”. Bokor János vallástanár, Groza Bianka XI.B osztályos tanulót díjazta, a megyei és országos vallásolimpián elért eredményeiért.

Az igazgatónő ezután egy emlékplakettel köszönte meg Nyakó József polgármesternek munkáját, törődését amellyet az iskola fejlődése érdekében tett, majd Laurențiu Dan tanár urat méltatta az iskola munkaközössége és diákjainyugdíjba vonulása alkalmából.

Rövid beszámoló következett az elmúlt időszakban elért fejlesztésekről, amelynek egyik fontos  része az oktatás modern kornak megfelelő eszközökkel való felszerelése, a szaktantermek modernizálása, az iskola profiljába illő modern mezőgazdasági gépek beszerzése, mind a sikeres pályázatok által. Ugyanakkor a diákok szakmai gyakorlatokon vehetnek részt Spanyolországban, Portugáliában, és Cipruson. Zajlanak még POCU és POC pályázatok amelyek célirányosan segítik a diákokat céljaik, szakmaiságuk elmélyítése felé, ezek mind vonzóvá teszik a líceumot a helyi és környékbeli tanulók számára. 

A diákok búcsú és búcsúztató beszédei után a ballagó diákok képviselői ünnepélyesen átadták az iskola kulcsát a következő generációnak, majd Gergely Tamás zárszava után, végre örömkiáltások közepette, felszállhattak a színes luftballonok, a szülők, rokonok pedig magukhoz ölelhették az ünnepelteket.

Balázs József Attila

További képek a facebook oldalunkon: itt

Keresés