Rajtunk is múlik, hogy dicső emlékük ne merüljön feledésbe

Rajtunk is múlik, hogy dicső emlékük ne merüljön feledésbe
2023. March 14.
Marcius 15

Szombat délután a Gizella Művelődési Központban került megrendezésre az 1848-1849-es forradalom és szabadságharchoz kötődő emlékünnepségek első része. A 18 órai kezdésre zsúfolásig megtelt a nézőtér, ünnepelni, emlékezni vágyó érmihályfalvi emberekkel.

Boros Emőke tanárnő az ünnepség műsorvezetője köszöntötte a megjelenteket és ismertette a további programot. Elsőként Nyakó József helyi RMDSZ elnököt szólította mikrofonhoz, aki beszédében kiemelte, a márciusi ifjak zászlójára tűzött eszmék és nemes célok azóta is örök érvényűek, ezek a mai magyarság olyan aktuális célkitűzései, amelyek sérülései esetén nekünk is hallatni kell szavunkat. Továbbá köszönetét fejezte ki az elmúlt 32 esztendő mindenkori kultúrcsoportok vezetőinek és tagjainak, amiért a koszorúzások és beszédek mellé lelkesen illesztették színvonalas előadásaikat, emelve ezáltal ünnepségeink rangját. Őt követte Botházy Nándor Bihar megye RMDSZ-es alprefektusa, beszédében hangsúlyozta, az 1848 március 15-én kitört forradalomnak mindig is pozitív szellemisége volt, hisz erőről, összetartozásról, közös célokról, tenniakarásról, nemes emberi tulajdonságokról és az akkori vezéreink összefogásáról tanuskodik. A liberális Kossuth, a konzervatív Szécshenyi és a forradalmi lelkületű már már szélsősége nézeteket valló Petőfi, félre tudták tenni személyes ambicióikat, a közös nemzeti cél érdekében. Ha ezt nagyjaink nem teszik meg, a forradalom elbukott volna, talán már a kitörése előtt. Végül, Karsai Attila alpolgármester tartotta meg ünnepi beszédét, amelynek bevezetőjében méltatta az 1848-1849-es szabadságharc hőseit, akik életüket áldozták a haza és nemzet felemelkedéséért. Megemlékezünk és ünnepeljük a forradalom és szabadságharc hőseit és az ő tetteiket, felidézzük az emléküket, belépünk a történelembe és annak máig tartó tartó tanulságait is összegezzük. Identitásunk megtartása, gyerekeink nemzeti öntudatának erősítése csakis rajtunk áll, senki máson, vélekedett, majd ünnepi gondolatait az előljáró Szécshenyi István szavaival zárta: ,,Tiszteld a múltat, hogy érthesd  jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

A beszédek után a megújult ERMISZ ez alkalomra összeállított verses-zenés műsorát tekinthette meg a közönség. A fiatalok felkészítői, Tóth Dalma és Erdei Alexa voltak.

Következett a Márciusi Ifjak Díj átadása, amelyet a helyi RMDSZ szervezet ítél oda egy olyan helyi fiatalnak akit példa lehet mind közösségi, mind magán életvitelével társai számára. Boros Emőke olvasta fel az idei kitüntetett, a Nyíló Akác Néptáncegyüttes meghatározó táncosának, Kéri Jánosnak a laudációját. Ahogy a díjazottat mindenki ismeri, Pingu, 1993 ban született,  munkahelyi elfoglaltságai mellett tanít, koreografál és 2005 óta tagja a Nyíló Akác Néptáncegyüttesnek, amelynek táncosa és tánckarvezetője. A díjat Nyakó József RMDSZ elnök adta át.

Az est zárásaként ,,Öreg szív, fiatal vér”című műsorával a Nyíló Akác Néptáncegyüttes az 1848-as szabadságharc évfordulóján tisztelettel adózott a korszak nagyjai előtt, de emlékezni kell magyar huszárokra, jobbágyokra, zsellérekre, is akiknek neveit nem jegyezték fel a történelemkönyvek lapjaira. A táncal írott történetben az egykori fiatal legény már nagyapaként meséli unokájának a forradalomban átélt emlékeit. A kezdeti örömmámor, a csaták borzalmai a halottak elsiratása mind megjelent a színpadon. A nagyapa örökségül hagyja unokájára a hazaszeretetet és a magyarságtudatot.

Koreográfus Borbély Csaba, koreográfus aszisztensek Simon Andrea és Kéri János. Kísért a Soroglya zenekar, énekelt Dimény Eszter és Dallos Levente.

A közönség vastapsal köszönte meg a Nyíló Akác Néptáncegyüttesnek az emlékezetes előadást, amelynek külön értéket adott, hogy az együttes aprócska táncosai is kivették részüket a produkcióból.

A gálaest nemzeti imánk, a himnusz eléneklésével zárult.

Balázs József Attila

/ Kattintson a nagyobb képért! /

Keresés