Sass Kálmánra emlékeztek a református gyülekezetben

Sass Kálmánra emlékeztek a református gyülekezetben
2012. October 28.
A délelőtt 11 órás istentisztelet keretében Sass Kálmán mártír lelkészre emlékeztek a református templomban.
/vlm/Image/Show/84/
Esős időben kerülhetett sor a koszorúzásra

Egy hét alatt már harmadszor emlékeztek az ’56-os eseményekre, annak áldozataira vasárnap délben – ezúttal a református gyülekezetben.
Éppen egy héttel korábban az EMNP-szervezte eseménysorozat keretében emlékeztek az ’56-os eseményekre, és koszorúztak a főtéri emlékműnél, majd október 23-án, kedden ugyanott az RMDSZ-szervezésében, ma pedig a református templomban, a délelőtt 11 órakor kezdődött istentisztelet keretében.
Mivel az esős idő nem tette lehetővé a templomon kívüli hosszabb tartózkodást, a beszédek a falak között hangzottak el.
Ezek során Kovács Zoltán főgondnok több tervet is ismertetett, melyekkel ápolni szándékoznak az 1937 és 1957 között a gyülekezet élén állt, 1958. december 2-én kivégzett Sass Kálmán lelkipásztor emlékét:
-bizottságot hoznak létre, mely eljár a lelkész máig késő rehabilitációja érdekében;
-a temetőben is emléket állítanak a máig ismeretlen helyen nyugvó mártír lelkésznek;
-szobrot emelnek neki a templom kertjében.
Az istentisztelet után a templom külső falán lévő Sass Kálmán-emléktáblánál koszorúztak
-az Erdélyi Magyar Vitézi Rend nevében Hegedüs Attila és Réder János vitézek;
-az EMNP nevében Czeglédi Júlia tanácsos és Tóth Csaba vezetőségi tag;
-az RMDSZ nevében Oláh Sándor alelnök;
-a Polgármesteri Hivatal nevében Nyakó József polgármester;
-a református egyházközség nevében Kovács Zoltán főgondnok és Fiók Imre gondnok;
-az általános iskola nevében Csengeri Csongor igazgató és Csengeri Erika tanítónő.

Azt követően az ’56-os emlékjelre került az egyházköszég koszorúja a főgondnok és a gondnok által.
Végezetül Veronika testvér (a Sass Kálmán mellett szolgált Földesi Ilona diakonissza) emléktáblájára tette az egyházközség koszorúját Balázs Dénes lelkipásztor, és a Himnusz éneklésével véget ért a megemlékezés.

Még az istentisztelet idején, a hirdetések rendjén megtudtuk, hogy:
-október 31-én, a reformáció emléknapján 16 órakor tartanak koszorúzást a főtéri Bocskai István szobornál;
-november 1-én 16 órakor a temetőben, Csiri Sándor néhai főgondnok síremlékénél tartnak temetői istentiszteletet;
-egy hét múlva, november 4-én kerül sor a presbiterjelöltek bemutatására;
-két hét múlva, november 11-én lesz a presbiterválasztás.

Keresés