“Siess a tiszta forráshoz”

“Siess a tiszta forráshoz”
2019. December 24.
Csűry István püspök karácsonyi pásztorlevele.
/vlm/Image/Show/84/

Szeretett Testvéreim!

Sokan olvassuk együtt ezen a karácsonyon a laodiceai gyülekezethez írt levelet (Jel.3,14-22). Jól tesszük, ha az írás üzenetét személyes és közösségi vonatkozásban komolyan értelmezzük. Nagyszerű látlelet beteglapjába tekinthetünk be, amelyet Krisztus állított össze. Nem azért, hogy összetörjön bárkit, hanem hogy messzemenő irgalmával megfogalmazza, Ő mindenek ellenére az ajtónk előtt áll, és zörget! Krisztus karácsonyi üzenete ez!

Jézus Krisztus egyik neve kerül előtérbe. Ő maga Ámen, azaz bizalom, aki volt, van és örökre lesz. Sokkal inkább igaz ez a megállapítás, mintsem bármely legcsiszoltabb emberi elme felfoghatná ennek szerteágazó jelentőségét. Éppen karácsonykor emlékezhetünk, hogy Ő a teremtés kezdete óta van, mint hű és igaz tanú. Bethlehemben megjelenik a világban, hogy az ember lássa és felismerje bűneinek megbocsátóját! Karácsonykor tudatosítanunk kell ezt a gyakran elfelejtett igazságot!

Ha valaki arra gondol, hogy ünnepünkkel minden rendben van, akkor nézzen szét saját világában. A kora őszi bevásárlások alkalmával már a karácsonyi díszek tömeges megjelenésére csodálkozhatunk. Az árcédulák valamennyiünket gyors, többnyire elkeserítő számolásra késztetnek. A pénztárcák adottsága inkább vékonyabb, mint a megajándékozandók névsora, nem beszélve az egyre növekvő igények, olykor követelések nagyságához. Laodicea büszke, mert gazdag, mert a kirakatok csillognak. A látszat tökéletes, az álarc hibátlanul takar. Krisztus szemét nem lehet becsapni! Szegény vagy, mert többen nélkülöznek a gazdagok mellett. A hamis fények vakká tesznek, és nincs az a csodaszer, amely kiélesítené a látást. A divatos ruhák nem takarják el a mezítelenséget. A pőre test és becsapott lélek előbb-utóbb halálos veszedelembe kerül! A valóságban a szegény, a vak és a rongyokban feszítők arra is képtelenek, hogy észleljék a közelítőt, a szelíden megszólítót. A karácsonyinak hazudott, pénztárcaürítő ajándékok, áruk és giccsek életveszélyesek. Megölik a Krisztust váró ünnepet, kioltják az emberi arcot visszahozó erőt és megsebzik a lélekfinomító hatalmat.

Ennek ellenére Krisztus az igaz és hű tanú, Isten teremtése óta létező Ámen, mint a bizalom megrendíthetetlen mindenhatója – megszólal. Ha az ajtó előtt áll és zörget, akkor te igyekezz és térj meg! Igyekezz, mert Krisztussal a jártányi erő is szaporítható és ez lényegesebb, mint a vásárlóerőd. Siess a tiszta forráshoz, mert karácsonykor is a gyülekezetben találod meg és nem a bevásárlóközpontok tolongói között. Térj meg önmagadban elveszettnek hitt, és mégis benned élő útra, melyet Istened jelölt ki és Krisztusban elevenedik meg. Megszólal Jézus Krisztus a valóságos karácsonyhoz nem hasonlítható ünnepi vásárok zajában, hogy ne engedd magad becsapni, hanem indulj az angyalok közzé és érkezz azokhoz, akik együtt vacsorálnak az ég földre szállt Istenével!

Karácsonykor Krisztussal kapjuk Isten közösségét! Ünnepeljük Őt, mert minden más csak másodlagos ebben az ünnepekben amúgy is szegény világban, hogy általa meggazdagodjunk, új mennyei ruhába öltözzünk és világosságban járjunk!

Nagyvárad, 2019 karácsonyán

A békesség kötelékében!

Csűry István

püspök

Keresés