Számos kérdés és ötlet a lakossági fórumon

Számos kérdés és ötlet a lakossági fórumon
2012. September 14.
Csütörtök este lakossági fórum zajlott a kultúrházban, melyen a város vezetői beszámoltak az elmúlt hónapok történéseiről. A hozzászólók számos kérdést, ötletet megfogalmaztak.
Lakossági fórum zajlott a kultúrházban


A tanácsosokat és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó alkalmazottakat leszámítva mintegy ötvenen vettek részt csütörtökön este azon a lakossági fórumon a kultúrházban, melyet Nyakó József polgármester és Karsai Attila alpolgármester már korábban „beígértek”;.

Mint elhangzott, a sajtóban történt beharangozó mellett közel 3000 nyomtatott meghívót is szétküldtek a lakosoknak.

Elsőként Nyakó József polgármester állt a mikrofon elé, és egy beszámolót tartott a helyhatósági választások, illetve az újonnan megválasztottak beiktatása óta eltelt időszakban elvégzettekről – több téma köré csoportosítva.

-A költségvetéssel gond van, és ez nagy „kolonc”; az elöljáróság munkájában. Az „örökölt”; adósságból az elmúlt két és fél hónap alatt 1 millió lejt sikerült törleszteni, de még van 2,2 millió.

Az elöljárók gazdálkodási szándékára példaként hangzott el, hogy az önkormányzat gépjárművei az első félévben 1430 lej hasznot termeltek, az elmúlt 2 hónapban 6250 lejt.

Nagy feladat az adósságok törlesztése, és a helyhatóság működési költségeinek előteremtése, mondta a polgármester.

-A föld- és erdőügyek kapcsán elmondta, hogy „nagy gondok vannak”;, mert „hiányoznak”; földterületek nem csak a lakosok, de az önkormányzat tulajdonából is. Ezek egy része abból adódik, hogy a földtörvény kezdeti alkalmazásakor sokan többet kaptak, mint ami járt volna nekik. Az elöljáróságnak 400 ha erdője van, ebből – más településekhez hasonlóan – jutányos áron adnak majd tüzelőt a lakosságnak.

-Az infrastrukúra terén: a víz- és csatornahálózatot érintő 120 lejes helyi, egyszeri adót, mint lakosságo hozzájárulást, még annak idején Borbély László miniszter javasolta, magyarázta a polgármester. A beruházás folytatásához 4 millió lej áll „készenlétben”;, várva, hogy az önrész is kikerekedjen mellé.

Jövő nyárig megpróbálnak városhoz méltó arculatot adni a központnak, ennek jelei a naponta tapasztalható takarítással máris észlelhetőek.

-Az eddig eltelt időben több, mint 200-an voltak kihallgatáson a polgármesternél, közülük csak páran keresték meg ötleteikkel, a többieknek valami panaszuk volt, vagy valamit kértek.

-Mivel az állami alkalmazottak körét nem lehet bővíteni, az elöljáróság egy céget alapított, hogy ezt a tarthatalan helyzetet feloldja. Év végéig üzembe kell helyezni a szelektív hulladékgyűjtő- és válogató telepet, az új alkalmazottak ott fognak dolgozni, illetve alkalom adták a városban is, ahol szükség lesz rájuk.

-A közbiztonság sok kívánni valót hagy maga után, de a lakosok körében sem tapasztalható a régen jellemző odafigyelés. Az elöljáróknak tudomásuk van róla, hogy valóságos hálózat épült ki a lopások végrehajtására – mindent lopnak. A felderítés folyamatban van, figyelnek feltételezett elkövetőket.

-A tanügyben az általános iskola tanteremhiánya meg van oldva, a főépület félkész szárnyának befejezéséhez az anyagokat megvásárolták.

-Az egészségügyben: dolgoznak rajta, hogy hamarosan legyen újra állandó éjszakai ügyelet.

-A kultúrában: a Gizella malom kultúrházzá alakításához készenléti költségként rendelkezésre áll 1,5 millió lej, ehhez kellene még előteremteni a helyi hozzájárulást, ugyancsak 1,5 milliót. Készen van nem csak a látványterv, de a konkrét projekt is.

-A tervekről: mindenről csak akkor lehet beszélni, ha van hozzá pénz is. A polgármester szerint „a legjobb befektetés a szavazás”;, olyanokra kell szavazni, akik tudják is támogatni a várost. Példaként említette, hogy „RMDSZ-es oldalról”; évi 500 – 600 ezer lej szokott érkezni.

Karsai Attila alpolgármester a maga során kifejtette, hogy kevés pénz áll rendelkezésre a városgazdálkodásra, de ami van, azzal igyekszenek jól sáfárkodni. Megemlítette a városközpont takarítását, a Valeánka udvar rendbetételét, a víztisztítás előkészületeit, a Móka medrének takarítását, a piac kibővítését új asztalsorral, a tömbházak kukáinak elkerítését, illetve a városszéli illegális szeméttelepek felszámolását, ami egy szélmalomharc. Még feladatként áll előttük az új ANL-lakások közművesítése, amihez 200 ezer lejre lenne szükség. Ugyancsak befejezésére vár az Egészségügyi-Szociális Központ tetőtere, ahol további 3 szobában tudnának ápoltakat elhelyezni – ehhez 250-300 ezer lej kellene.

Hozzászólások, ötletek (csak jegyzet-szerűen)

Szilágyi Ottó: -az elhagyott szőlőket be kellene erdősíteni

-meg kellene vizsgálni a parkokra elköltött pénzeket

-át kellene vizsgálni a korábbi városvezetés gazdálkodását

Lucuta Dumitru: -milyen EU-s pályázatok futottak 2007-2012 között, mire ment el a pénz?

-a Forráskút és Kopasz utca kertjei közti réten sok a róka, a kígyó

-útjavításokra van szükség

-vásárnapokon ne hajthassanak be a cigányszekerek a központba

Nagy Lajos: -hiszi, hogy a megválasztott fiatal vezetőség tud és fog dolgozni a városért

-el kell számoltatni a korábbi városvezetőket a felhasznált pénzekről

-meg kell nézni, hol vannak az önkormányzati földterületek jövedelmei

-a városi parkban nincs illemhely

-jövedelmet lehet szerezni az erdők kitermeléséből

-a gyógyszertárakban hosszított nyitvatartásra lenne szükség

-nem jöttek – és miért nem – befektetők a városba

-gyűlést kellene tartani a „hiányzó”; földterületek ügyében

-”;a város vezetésének változása már régen esedékes volt”;, az újakat segíteni kell

Lajos Miklós: -kalákát kellene szervezni az általános iskola új szárnyának befejezésére

-saját erdejét társítaná az önkormányzatéhoz

-ebben a félévben még nem várható látványos megvalósítás az új vezetőségtől

Nagy Sándor: -olyan feladatokat kell elvégezni, melyek nem sok pénzbe kerülnek

-utcabiztosokat kellene kinevezni

-több fát kellene ültetni az utcákra

Szilágyi István: -rendben kell tartani a közterületeket, akár büntetések árán is

-sok a lopás, aminek elejét kellene venni

Porsztner Béla: -jól startolt az új városvezetés, de a neheze még hátra van

-új városrendezési terv (PUG) kell

-mi lesz az ipari park sorsa?

Máté József: -a Wesselényi utcán elviselhetetlen a forgalom

-a legelőre jövő/menő csorda mindent tönkre tesz az utcán

Németh Elvira: -a forgalom elterelésére lenne szükség (kapcsolódva az előző felszólalóhoz)

Kovács Zoltán: -áramfejlesztő kellene a Vízműnek, hogy áramszünet esetén se álljon le a szolgáltatás

-a piaci árusok takarítsanak össze maguk után, a vásár végeztével.

Nyakó József polgármester tételesen válaszolt a felvetésekre, ebből idézünk:

-földügyek: mintha méhkasba nyúlna az, aki rendet akar tenni. A tisztázás sok pénzbe fog kerülni, és sokan lesznek elégedetlenek is, ugyanakkor „fejek fognak hullani”;…

-strand: van egy cég, mely hajlandó lenne rendezni a gondot; most 47 Celsius fokos a 2,2 l/s hozamu kút vize, ez szivattyúzással 4 – 5 l/s-ra növelhető;

-önkéntes iskolaépítés kalákában: üdvözlendő ötlet, meg kell próbálni;

-erdő: nagy gond, hogy annak idején nem alakult meg a közbirtokosság;

-focicsapat: a felnőtt csapat kapott egy lehetőséget, a gyerekeknél mintegy 60 fiatal sportol;

-ipari park: kevésbé kellene „kifelé”; terjeszkedni, vannak alkalmasabb helyek a városban;

-városrendezési terv: tavaszra elkészül, és benne lesznek már a tanyák is;

-a városhzázán: hangulatváltozás tapasztalható, amit a munkavégzésben is igyekszenek megjeleníteni.

A lakossági fórum mintegy 3 órát tartott.

Keresés