Szigorú a tervezett tanügyi etikai kódex

Szigorú a tervezett tanügyi etikai kódex
2014. January 22.
Az új tanügyi etikai kódex tervezete szigorú előírásokban rögzíti, hogy milyen kell legyen a pedagógusok, iskolavezetők magatartása, valamint a diákokkal és a szülőkkel való viszony.
/vlm/Image/Show/84/
Szigorú előírásokat rögzít a tervezet (Illusztráció)
Az etikai kódex ötlete egy bukaresti iskola botránya (a tanítónő pénzt kért a szülőktől a karácsonyi ajándékokra) kapcsán merült fel újra. A tanügyi etikai kódex kidolgozását már évekkel ezelőtt felvetették, de az tervezet szintjén maradt, mivel a tanügyi korrupcióellenes stratégia kidolgozására fektették a hangsúlyt, ami egyebek mellett szintén kitér az etikai kódex kidolgozására, valamint arra is, hogy az iskolai korrupció visszaszorításáért szükséges a tanügyi rendszer gyenge pontjainak azonosítása. Szintén a pénzgyűjtés körül kialakult botrány miatt megváltoztatnák a tanügyi törvényt is úgy, hogy az a pedagógus, akit viselkedése miatt korábban eltanácsoltak a tanári pályától, ne térhessen vissza többet az oktatási rendszerbe.
A kidolgozás alatt álló etikai kódex szigorú előírásokban rögzíti, milyen kell legyen a pedagógusok, iskolavezetők magatartása, valamint a diákokkal és a szülőkkel való viszony. Az etikai kódex alapján az állami, magán és egyházi iskolai pedagógusok, tanárok szakmai tevékenységüket a következő elvek és értékek szerint kell folytassák: pártatlanság, függetlenség és objektivitás; morális, szociális és szakmai felelősségvállalás; morális és szakmai tisztesség; közérdekű tevékenység; az általános és tanügyi törvények betartása; a személyi autonómia tiszteletben tartása; saját szakmai fejlődésért való felelősség; az oktatás minőségének és a tanügyi intézmény hírnevének növelésében való részvétel, valamint a helytelen oktatói magatartás elutasítása. A minőségi oktatás biztosítása érdekében az etikai kódex előírja még, hogy: a pedagógusoknak az iskolában tartózkodásuk alatt és az intézményen kívüli iskolai tevékenységek során folyamatosan felügyelniük kell a diákokat, ezzel is támogatva fizikai, lelki és morális egészségüket; meg kell tiltaniuk a diákok elleni fizikai erőszak és megszégyenítés bárminemű formáját; biztosítaniuk kell a diákok biztonságát, így amennyiben bármilyen fizikai erőszakot, diszkriminációt, zaklatást, gondatlanságot, kihasználást észlelnek, azt jelenteniük kell; a szexuális, érzelmi és spirituális zaklatás minden formáját vissza kell szorítsák; tilos a diákokkal szexuális kapcsolatot folytatni, továbbá tilos az obszcén, vulgáris vagy célozgató nyelvezet használata.
Az etikai kódex tervezete alapján tilos korrupciót generáló tevékenységek folytatása, mint például a vizsgák befolyásolásáért tilos pénzt, tárgyakat vagy szolgáltatásokat kérni és elfogadni; tilos a befolyással való üzérkedés, a kivételezés, az osztálypénz gyűjtése a diákoktól vagy szüleiktől ajándékokra vagy a vizsga protokollokra; továbbá a pedagógusnak tilos fizetett magánórákat tartani a saját osztályukba vagy az oktatási intézménybe járó diákoknak; a pedagógusoknak tilos politikai vagy vallási térítési tevékenységeket szervezni a diákoknak az iskolában vagy azon kívül. A kódex előírja azt is, hogy egy pedagógus nem taníthatja saját gyermekét vagy rokonát (egészen harmadfokú rokonsági viszonyig), kivéve, ha az adott iskolában nincs más, a tantárgyat oktató tanár. Az osztályoknak szükséges oktatási kiegészítőket és segédanyagokat ezentúl nem vásárolhatja meg a tanár, hanem számla ellenében egy szülő, vagy a szülőbizottság elnöke. A tanároknak tilos pszichotrop szerek vagy alkohol fogyasztása és erre nem biztathatja a tanulókat sem, és szerencsejátékokat, fogadásokat sem szervezhetnek.
(BN)

Keresés