„Szolid és figyelmes kiszolgálás” – Temetkezési vállalkozók

„Szolid és figyelmes kiszolgálás” – Temetkezési vállalkozók
2013. September 19.
Az 1900-as évek közepéig városunkban az akkori ipartestületnek két neves temetkezési vállalkozása volt. Kovács Rozália helytörténész összefoglalója.
temeto1_wm
Az érmihályfalvi temető egy része, háttérben a római katolikus templom (fotó: Rencz Csaba)

Az 1900-as évek közepéig városunkban az akkori ipartestületnek két neves temetkezési vállalkozása volt, az id. Hadházy Sándoré  és a Kurta Jánosé.

Id. Hadházy Sándor temetkezési vállalkozó (képünkön) 1881. január 1-én született Derecskén. Felesége Delán Róza, gyermekei: József, Pál, Ilonka, Sándor, Imre és Rózsika.

Hajdú és Bihar vármegye albuma (szerkeszti Farkas L. Ferenc) 1942-ben ezt  írta róla: ” id. Hadházy Sándornak temetkezési vállalata Érmihályfalván van, ahol községi képviselő-testületi tag. Tagja számos hazafias egyesületnek, minden hazafias ügy lelkes felkarolója. Családja közmegbecsülésben áll.”

Kurta János (1867-1939) temetkezési vállalkozó. Felesége Kovács Emília (1870-1943).  Az 1934-es Érmihályfalvi évkönyvben a következő hirdetés olvasható: ”Kurta János temetkezési vállalata, Valea lui Mihai. Szolid és figyelmes kiszolgálás.”

Egyetlen fia Kurta Árpád (1901-1985), felesége Koch Karola (1913-1989), gyermekeik: Géza (1947-1988) és László (1949-).

Kurta Árpád apja halála után egyedül vezette a vállalkozást, 2 gyászkocsijuk volt, saját asztalos műhelyükben készítették a munkásokkal a koporsókat, egészen a kisiparosok megnyomorításáig, az  iparos vállalatok megszűnéséig, amikor a gyászkocsikat s minden a temetéshez meg az asztalos szakmához szükséges eszközüket elvették, s nevetségesen kicsi nyugdíjból kellett megélniük.

Az 1940-es évek elejétől a koszorúkat, amelyek akkor papírból készültek, és parafinnal voltak tartósítva mind a Hadházy, mind a Kurta temetkezésnek  édesapámék (Kovács József kertész) készítették, majd ők aztán önállósították magukat, s lassan átálltak az élő- és szalmavirágos koszorúk készítésére. (Képünkön egy korabeli úgynevezett társas koszorú.)

A régi érmihályfalvi dokumentumokat lapozva találtam még  egy temetkezési vállalkozót , de ezen kívül Schwartz Salamonról  egyebet nem tudunk.

               Kovács Rozália helytörténész

Keresés