Szülőföldön magyarul: pályázat a 2017/2018-as tanévre

Szülőföldön magyarul: pályázat a 2017/2018-as tanévre
2018. January 30.
Az oktatási-nevelési támogatás összege 22.400 ft, a hallgatói támogatás összege 2.800 ft. Leadási határidő: január 31. – március 14. Alább a részletek.
/vlm/Image/Show/84/

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Szülőföldön magyarul program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2017/2018-as tanévre. Az oktatási-nevelési támogatás összege 22 400 ft, a hallgatói támogatás összege 2 800 ft. Leadási határidő: január 31. – március 14.

Az igénylések leadásához – akárcsak tavaly – kötelező melléklet az igénylő szülő érvényes személyazonossági másolata, a gyermek érvényes személyazonossági másolata vagy születési bizonyítvány másolata, igazolás a tanintézménytől, amely tartalmazza az oktatás nyelvét valamint az igazolatlan órák számát, és amennyiben a szülő családneve nem egyezik a gyermek családnevével, ezt indokló irat.

Az igénylő szülő minden gyermeket, aki után igénylést nyújt be, egy adatlapon feltüntethet. Adatlapokat az oktatási intézményektől kapnak az igénylők, illetve letölthetőek a pályázat honlapjáról.

Az utolsó határidő március 14. a postai bélyegző dátuma szerint. A pályázati felhívás innen tölthető le.

Kik részesülhetnek támogatásban?

Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek:

a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt

b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják ba) alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Románia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek és
bb) fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,
bc) sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt

c) továbbá azok a középiskolai tanulók, akik a 2017/2018-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

A 2016/2017-es év kifizetései még tartanak, azok számára, akik különbözó okokból kifolyólag még nem vették fel a kártyát – ezt február 10-ig megtehetik még.

(maszol.ro)