Tájékoztató pályázati felhívásokról

Tájékoztató pályázati felhívásokról
2016. February 10.
Tájékoztató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2016. évi pályázati felhívásairól ifjúsági közösségeknek és testvértelepüléseknek.
/vlm/Image/Show/84/

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti 2016. évi pályázati felhívásait

„Ifjúsági közösségek támogatása”; címmel

A pályázat célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági közösségek támogatása által. A pályázat tárgya az ifjúsági korosztályok közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása.

A pályázatokat elektronikus úton lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni 2016. február 15. és 2016. március 18. között.

„Testvér-települési programok és együttműködések”; címmel

A pályázat célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján. A pályázati felhívásra magyarországi települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot. A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.

A pályázatokat elektronikus úton lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni 2016. március 01. és 2016. március 31. között.

A pályázati felhívások, a benyújtás részletes szabályai, valamint a felhívásokkal kapcsolatos egyéb információkelérhetők a www.bgazrt.hu honlapon.

Keresés