Tanévnyitón adták használatba az új épület helyiségeit

Tanévnyitón adták használatba az új épület helyiségeit
2013. September 16.
Tanévnyitó istentisztelet és tanterem-használatbavételi ünnepség zajlott vasárnap a református egyházközségben. A pedagógus, a szülő, az egyházi- és városi vezetők célja is közös: jó és sikeres jövőt biztosítani gyerekeinknek - hangzott el az eseményen.
/vlm/Image/Show/84/
Egyházi és világi elöljárók az új épület bejáratánál

A hagyományokhoz híven idén is megtartották a református egyházközségben a tanévnyitó istentiszteletet.
Az ünnepi alkalomra az egyházi és városi elöljárók mellett színes sálakban (zöld, kék, lila, piros, narancssárga) vonultak be a step by step osztályok kisdiákjai, ami mutatta az évfolyamok szerinti elosztást is.
Az igehirdető Balázs Dénes lelkipásztor volt, aki egyebek mellett arról szólt, hogy szükséges az ige elplántálása a gyerekszívekbe, továbbá nem mindegy, hogy a gyerekek milyen környezetben és légkörben tanulnak és élnek.
Az úrasztala mellől Balázsné Kiss Csilla lelkész elevenítette fel, hogy a napközi (2006) után hogyan és miként került sor 2010-ben a református szellemiségű iskolai oktatás újraindítására az egykori leánygimnázium épületében, melyet azóta Bernáth Józsefről nevezte el.
Az újabb ünnepi alkalmat az szolgáltatta, hogy az udvarban volt romos tanítói lakás helyén a gyülekezet áldozatvállalásából új épületet emeltek. Ennek egy részét – 2 osztálytermet, a tanári szobát, és a mellékhelyiségeket – használatba lehet adni, hátra van még a tetőtér beépítése, és a tornaterem befejezése.
Akár csak három éve, a mostani ünnepségen is jelen volt Pető Csilla, a magyar óvónőkért és tanítókért felelős tanfelügyelő, aki tanévnyitó beszédében úgy fogalmazott, hogy “a jó eredményt a kitartó munka hozza meg” A pedagógus, a szülő, az egyházi- és városi vezetők célja is közös: jó és sikeres jövőt biztosítani gyerekeinknek, miközben minden új tanév új kihívásokat is jelent: a pedagógus igyekszik tökéletesíteni munkáját, a gyerekek, főleg azok akik először teszik, félénken lépik át az iskolák küszöbét, a szülők pedig aggódva engedik el csemetéiket, fűzte hozzá Pető Csilla. Kovács Zoltán főgondnok egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy sok a lelki beteg felnőtt és gyerek, bajukra a felekezeti oktatás lehet gyógyír.
A lelkészasszony szólásra kérte Nyakó József polgármestert is. Az elöljáró örömét fejezte ki, hogy meghívást kapott az eseményre, és hogy “első alkalommal megtörtént, hogy a tiszteletes asszony elé ment, és úgy fogadta, ahogyan egy polgármestert a feleségével egyetemben illik fogadni”. Hozzátette: örül, hogy “új szellemiség” uralkodik az egyházközségben, melyből érezni lehet az együttműködési készséget a város vezetőivel.
A továbbiakban az iskola-előkészítő osztályosok verses-énekes műsorát követhették mosolygós-könnyes figyelemmel a szülők, nagyszülők.
Istentisztelet után emlékharang szólt az előző nap 59 évesen elhunyt, és hétfőn Székelyudvarhelyen örök nyugalomra helyezett Gede Mátyás lelkészért, aki 1992. novembere és 2001. júniusa között állt feleségével, Ildikóval a gyülekezet élén…
A templomból a sokaság a Bernáth József iskolaépülethez vonult, melynek udvarán tavaly júniusban tették le az új épület alapkövét. Mostanra az épület felét sikerült használatbavételre alkalmas állapotba hozni.
A bejárat előtt Balázsné Kiss Csilla Wass Albert: Előhang című írását olvasta fel, hozzáfűzve jókívánságát, miszerint az iskola legyen a jövendő otthona.
Nyakó József polgármester azzal kezdte beszédét, hogy az előre megírt helyett egy “moderált” szöveget mond el. Gratulált az egyházközségnek a példamutató munkához és a szép épülethez, mely reményei szerint “mindenki épülésére fog szolgálni, melyre mindannyian büszkék lehetünk, s melybe mindenkinek bejárása lesz”.

Leszögezte: bár adottságok vannak rá, az állam nem ad lehetőséget az önálló felekezeti tanintézmények működtetésére, magániskolai formában pedig nem lehet további terhet róni a gyülekezeti tagokra. A magyarság politikai megosztását nem követheti hasonló az oktatás terén is, fejtette ki. A polgármester szerint a step by step oktatási formát azért választják a szülők, mert abban délutánig biztos helyen tudják gyerekeiket, akik azonban felsőbb osztályba érve visszakerülnek a hagyományos tanrendbe – ez a zavarosság jellemző a romániai oktatási rendszerre, tette hozzá. Nyakó József reményét fejezte ki, hogy az iskolaépület nem lesz a széthúzás helyszíne, ugyanakkor továbbra is eredményesen fog működni a presbitérium és a tanácsosi gárda rendszeres egyeztetése.
A továbbiakban Csengeri Csongor iskolaigazgató üdvözölte a diákokat, szüleiket. Utóbbiaktól bizalmat kért a pedagógusok, de saját gyerekeik számára is, a tanitóktól türelmet és szakértelmet munkájukhoz, a gyerekektől pedig nyitott szíveket és egészséges kiváncsiságot.
A beszédek után gyerekek szavaltak, majd az épület megáldását követően három ajtón vágtak át avatószalagot: a bejáratin Pető Csilla és Kovács Zoltán, az egyik osztályteremén Nyakó József és Csengeri Csongor, a másik osztályén Balázs Dénes és Fiók Imre gondnok.
Az ünnepség végén első alkalommal megszólalt az épület csengője is, a megjelentek pedig bejárhatták a használatba adott épületet.

Keresés