Tóth István földbirtokos, községi főbíró

Tóth István földbirtokos, községi főbíró
2014. January 19.
„Bihar vármegye és Érmihályfalva község közéletében tevékeny részt vesz. Vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, községi főbíró 1941. május 1-től. Hivatalát közmegelégedettséggel látja el." Tóth István földbirtokosra Kovács Rozália helytörténész emlékezik.
ket_haz_wm
A mai Forradalom útján áll Tóth István egykori háza (balról), a Márton Áron utcán (jobbról) pedig, ahova a kitelepítésekkor költöznie kellett (fotók: Rencz Csaba)

130 éve, 1884. november 8-án született (más adat szerint 1882 november 6-án) Tóth István földbirtokos, aki „1941 május 1-től Érmihályfalva község főbírója” – írják róla 1942-ben.

Értarcsán született, iskolái elvégzése után hazakerült szülőfalujába, ahol apja halála után átvette a 100 holdas családi birtok kezelését. „Nagyapja Tóth Sándor nyomdokaiba lép s a környéken mint egyikét a legjobb gazdáknak emlegetik.” (Bihar megye öregdiákjainak emlékkönyve, 589.old.)

A katonai szolgálatot 1906-ban kezdte a magyar királyi 3. gyalogos ezredben, és 1914-től 1916 novemberig a 6. trénezredben teljesített szolgálatot. A világháború alatt Temesváron a lósorozó bizottsághoz osztották be. Ezzel a bizottsággal bejárta egész Galícziát. 1917-ben, mint a gazdaságban nélkülözhetetlent, felmentették.

1924-től Érmihályfalván lakik. „Bihar vármegye és Érmihályfalva község közéletében tevékeny részt vesz. Vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, községi főbíró 1941. május 1-től. Hivatalát közmegelégedettséggel látja el. Személye széles körökben ismert és családjával együtt közmegbecsülésben áll” – írják róla a Hajdú és Bihar vármegye albuma 1942./181. oldalán.

1913-an nősült, felesége Spilauer Betti, gyermekei Gyula és Ilonka.

Neve ma is ismert, hisz az idősebbek tudják, hol volt a “Tóth-tag”, vagy a “Tóth Pista tanyája”, melynek egy része később mint 10-es “ferma” volt ismert a “Gostat”-nál.

                               Kovács Rozália helytörténész

Keresés