“Túl sok energiát fecsérlünk az uszításba és rombolásba”

“Túl sok energiát fecsérlünk az uszításba és rombolásba”
2019. December 5.
Nyakó József polgármesternek a Bihari Naplóban megjelent válasza arra a cikkre, mely szintén olvasható az újság szerdai (december 4.) számában, illetve "kering" a közösségi médiában.
/vlm/Image/Show/84/
Túl sok energiát fecsérlünk az uszításba
és rombolásba

A cikkről, amire reagálok, s amit gondolom egy irodányi, egységünkön ügyködő magyar fésült össze hozott anyagból, az jut eszembe, hogy amikor az érmihályfalvi magyarok a csillagos listára (utalás az EMNP helyi tanácsosi listájára – szerk. megj.) szavaztak, a jelölteknek azt is el kellett volna mondaniuk, hogy a lónak elöl van a feje és nem hátul, no meg a szamárnak is. De az anyagot tekinthetjük sajátnak is, hisz ezt egy, az összefüggéseket csak bizonyos korlátokon belül felismerő, és amióta ismerem, az RMDSZ ellen kódolt tanácsos szállította feldolgozásra. Annak ellenére, hogy az érmihályfalvi Demokrácia Központ megcsappant forgalma miatt, mint fizetett munkatársnak, több ideje van az időben kézbesített ülésanyagok átolvasására, az adatközlő adataiból csak az a valós, hogy ott volt a gyűlésen, a jelenléti ív tanúskodik arról, hogy “okosságokat” mondva megérdemli tiszteletdíját. Adódik a kérdés: mit hordott volna össze, ha nem olvasta volna el a gyűlés anyagát. A cikk elején hatásvadász szándékkal bedobott összeg nem is annyi és nem is arra költenénk. Nagyon sajnálom, hogy az anyagot szállító tanácsos a tisztség betöltéséhez szükséges elementáris rálátással sem rendelkezik, még így, a második mandátuma végén sem.
Érmihályfalva polgármestere az előre megfontolt és egyeztetett döntés alapján indítványozta 10.900.000 lej értékű hitel felvételét. Ez az alábbi három tételből tevődik össze: 1. 6.200.000 lej hat utca csatornázási munkálatának az ellenértéke. Ezek azok az utcák melyeken el kell végezzük a csatornázást, mivel részei egy uniós finanszírozású projektnek, ami ezen utcák modernizálását (aszfaltozását) fogja biztosítani s mint tudjuk, csak csatornázott utcákat lehet aszfaltozni;2. 1.800.000 lej annak a projektnek az önrésze, amely a városközpont keleti oldalán lévő, leginkább leromlott tömbházak teljes felújítását irányozza elő (a dolog iróniája, hogy itt lakik a kifogásokat emelő tanácsos is); 3. egy 25.000.000 lej értékű, kivitelezés alatt lévő, uniós finanszírozású projekt 2.900.000 lejes önrésze. Utóbbi projekttel 8,4 kilométer aszfaltút és 20,4 kilométer kerékpárút kerül Érmihályfalván kivitelezésre 2022 nyaráig.
Mint a fentiekből látható, a csatorna, amit építünk, Érmihályfalva köztulajdona lesz, ha megépül, tehát semmi köze a vádló cikkben említett szolgáltatóhoz. A sokat kritizált borsi szolgáltatót Bihar megye 23 magyarok által (is) lakott és vezetett településének polgármesterei szükségből hozták létre. A kezdeti nehézségek leküzdése után, az első nyert és lebonyolított uniós pályázatán túl, újabb két pályázata várja elbírálását a POIM-pályázati rendszerben. Az alapítók és a szolgáltató közös célja az Érmellék ivóvíz-szolgáltatásának európai, mindenki számára elfogadott szintre való emelése.
Ami az adóhátralékok utáni kamatok és büntetőkamatok elengedését illeti, mint a legtöbb Bihar megyei, magyar polgármester által vezetett település, éltünk a kormány 2019/6-os határozata által kínált lehetőséggel. Ennek lényege, hogy azok az adósok, akikek évek folyamán felhalmozódott adóhátralékuk, a napra kifizetett adósságuk feltételeként elengedhetjük és el is elengedjük a kamatokat és büntetőkamatokat. A szóban forgó összeget illető megjegyzés sem állja meg a helyét, bizonyítékául annak, hogy az információt szolgáltató tanácsos nincs tisztában a konkrét részletekkel, annak ellenére, hogy a gazdasági-pénzügyi szakbizottság tagja, és a határozati tervezetben is pontosan szerepelt ez az adat. A polgármester előterjesztése 4 tartózkodással ment át a testület szavazásán, akik most kifogásokat hangoztatnak, azok sem vállalták fel az egyértelmű nemmel való voksolás ódiumát.
Ezennel ezt a kérdést a magam részéről lezártnak tekintem, mivel szerintem a magyar-magyar marakodás nem tesz jót közösségünk egységre törekvésének.
Nyakó József, Érmihályfalva polgármestere

Keresés