Új előírások vállalkozóknak

Új előírások vállalkozóknak
2017. January 16.
Január 17-től lép életbe az a jogszabály, amely változtat az engedéllyel rendelkező magánszemélyekkel, családi vállalkozásokkal és egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos előírásokon.
/vlm/Image/Show/84/
(Illusztráció)

Az új szabályok szerint az engedéllyel rendelkező magánszemély legfeljebb ötféle, a gazdasági tevékenységek listájában (CAEN) felsorolt tevékenységtípust tüntethet fel a tevékenységi kör (obiect de activitate) részeként, s ezeket egyedül, vagy legfeljebb három alkalmazottal együtt végezheti, akiket munkaadói minőségében alkalmaz, egyéni munkaszerződés alapján. Egyúttal másik személy alkalmazottjaként is tevékenykedhet, kettejük tevékenységi köre különbözhet is. Az engedéllyel rendelkező magánszemély rendelkezik nyugdíjbiztosítással és joga van egészségbiztosítási szerződést kötni a törvény előírásai szerint.

Az egyéni vállalkozás legfeljebb nyolc alkalmazottat foglalkoztathat, egyéni munkaszerződés alapján, tevékenységi köre legfeljebb tíz tevékenység típust tartalmazhat.

A családi vállalkozás a családtagok alapító egyezménye nyomán jön létre, mely tartalmazza a családtagok azonosítási adatait, a részvétel feltételeit, a nyereség és a veszteség rájuk eső arányát, a kilépés feltételeit és a létrehozatal időpontját. A családi vállalkozás nem alkalmazhat másokat munkaszerződéssel.

A hamarosan életbelépő jogszabály szerint azok az egyetemisták, akik még nem töltötték be a harminc évet és saját vállalkozást indítanak, nem kell fizessenek azért, hogy engedéllyel rendelkező magánszemélyként, vagy egyéni vállalkozásként tevékenykedhessenek (vagyis a megalakításért és engedélyeztetésért), s ingyenes tanácsadásban is részesülnek a Cégnyilvántartó Hivatal részéről. Ahhoz, hogy mindebben részesüljenek, bizonyítaniuk kell, hogy legalább másodévesek.

Legfeljebb két évvel a jogszabály életbe léptét követően azoknak az érintetteknek, akiknek a tevékenységi körében a megengedettnél több tevékenység szerepel, módosítaniuk kell a tevékenységi körüket, ellenkező esetben engedélyüket visszavonják.

(BN)

Keresés