Újabb adatok Bagamérból, Taar Ferenc (1900-1949) rektortanító/kántortanítóról /I.

Újabb adatok Bagamérból, Taar Ferenc (1900-1949) rektortanító/kántortanítóról /I.
2017. August 11.
Kovács Rozália helytörténész és Szilágyi Andrea muzeológus Bagamérban járt helytörténeti kutatást végezni. Munkájuk eredményét előbbi mutatja be, írása első része következik.
Újabb adatok Bagamérból, Taar Ferenc (1900-1949) rektortanító/kántortanítóról /I.

Helytörténeti kutatásaink során  városunk régi  iskoláinak történetével  többször is foglalkoztunk már, mindig hozzáadva egy-egy mozaikdarabkát a kirakóshoz.

            Sass Kálmán az 1937-ben  írt iskolatörténetében felsorolta az addig itt szolgált rektortanítókat, fi- és leánytanítókat. Itt találkoztunk többek között Pálffy Gizella, Tóth Zsigmond, Ürögi Sándor tanítók nevével is.  A felsorolt rektortanítók között van Taar Ferenc (1900 – 1949) rektortanító is, aki 1921 – 1930 között 9 évig szolgált településünkön. /1/

A Taar Ferenc  élete és munkája utáni kutatást az is segítette, hogy az Országos Honismereti Akadémiákról ismertük Ruszoly Barnabást (volt bagaméri polgármester), helytörténész kollégánk  pedig említette, hogy  Taar Ferenc „1929.  november 11-én választatott meg Érmihályfalváról a bagaméri református egyházba.” /2/

Ruszoly Barnabás meghívott bennünket, július hónap közepén el is látogattunk  Bagamérba,  ebbe a nagyon tiszta, rendezett kis faluba, ami nagyon közel van Érmihályfalvához. Szilágyi Andreával ismerkedtünk a település nevezetességeivel, majd kimentünk a református temetőbe, lefényképeztük  Taar Ferenc sírhelyét is.

Sok adat gyűlt össze, fényképek, iskolai bizonyítványok, tanítói oklevél, tanítói zsebkönyvek 1923 – 1924-ből, 1924 – 1925-ből, érdekes színházi előadás szórólapja  is elő került   1919-ből, munkahelyi igazolások,  így jobban megismerhettük Taar Ferenc életét és  az akkori Mihályfalvát.

Ezeket az adatokat, dokumentumokat, ennek a 9 esztendőnek   fényképeit, érdekesebb adatait közlöm ebben az írásban.

Taar Ferenc 1900. december 19-én született Mikolán, református családban. Édesapja Taar István váltóőr, 31 éves, édesanyja Gaál Teréz, 27 éves  a hiteles kesztlevél fordítás szerint./3/

A debreceni tanítóképző intézet „négy évfolyamát, mint rendes tanuló elvégezte”, Elemi Népiskolai Tanítói oklevele  1918-ból való (alább jobbra).

 A tanítóképző elvégzése után 8 hónapot  (1919 –ben) Kisszántón tanított, majd  két éven át Ottományban tanítóskodott./4/ , (1919. szeptember 1. – 1921. szeptember 1. között),  ezt igazolja Szabó István is Ottomány kismonográfiájában, a Falu lámpásai  című fejezetben.

„Taar Ferenc ref. kántortanító úr Érmihályfalván 1921. szeptember 1-től – 1930. január 1-ig működött.  Fent jelzett szolgálata alatt fegyelmi  vizsgálat alatt nem állott, az egyházban úgy a híveknek, mind a feletteseinek  teljes megelégedését   érdemelte ki.” /5/

Bibliográfia:

1.Sass Kálmán: Elvész a nép, 1937

2. ifj. Taar Ferenc 1999, levélrészlet

3.  Taar Ferenc keresztlevele  hiteles fordításban  (nr.124 /1929 nov 29.)

4. Szabó István: Ottomány 2002, 110.old.

5. Végh József Bizonyítvány , száma  12/1930.

Keresés