Újabb képek, adatok a Szlávy családról

Újabb képek, adatok a Szlávy családról
2018. September 27.
A Szlávy családról már tudtunk meg adatokat, ezeket most újabbakkal egészíti ki Kovács Rozália helytörténész.
hárman_wm
Szlávy Ferenc, Szlávy Ferencné és Szlávy Irén

Az érkenézi Szlávyak Bihar megye legnagyobb birtokosai közé számítottak. A család jelentős szerepet vállalt városunk 18. -19. századi életében. Ők építtették a ma is meglevő, szépen felújított Kiskápolnát 1818-ban, az akkor még kevés számú katolikusság részére.

Címerük: „Kékkel és veressel hasított pajzsban, zöld halmon gólya, csőrében többször tekerődzött kígyót tart, hátul veres csillaggal rakott arany pólya felett és alatt természetes oroszlánfő.”

A város honlapján 2015. novemberében A kiskápolna és a Szlávy család címmel jelent meg helytörténeti írás a családról, amit most kiegészítünk a nemrég talált családi képekkel és adatokkal.

„Az érkenézi ágból származó, Érmihályfalván lakott Szlávy Károlynak és Tivadarnak a Margitta közelében levő Genyétén 1020 katasztrális holdja volt. Testvérük Szlávy Ferenc pedig Érmihályfalván 872 holdon birtokos, s ezen kívül Érkenézen is volt néhány holdnyi földje.”

„A Szlávyaknak Érkenézen 14 úrbéri telkük volt, amelyet 1848-ban elvesztettek. Majorsági birtokuk 1 – 200 hold körül lehetett.” – irja Técsői Móricz Béla : Az ippi és érkeserüi Fráter család kritikai történetében.

A Szlávy családból most azokat a személyeket emeljük ki, akik igazoltan településünkön laktak:

– Érkenézi Szlávy Károly, őrnagy, született 1803,

        felesége Schwethelmi Teréz (1812- 1880).

– Egyik gyermekük Szlávy Ferenc (1834-1900) földbirtokos,

        felesége kővágóörsi Kuthy Berta (1845-1901), kinek Érkeserűben is van birtoka,

        leányuk Szlávy Irén (1859-1920)

– Fráter Tamás (1859-1910)

– Cseleji Cseley Gyula ezredes.

A Szlávy családot rokoni szálak fűzték a Fráter családhoz, a Lovassokhoz. Az 1700-as években a báró Perényiek és a gróf Forgáchok rokonsága is kimutatható.

Szlávy Ferenc gyászjelentésében ezt olvashatjuk: „Lelkének üdv, hamvaira áldás, béke!”

Legyen úgy, őrizzük meg emléküket!

                Kovács Rozália

Keresés