Újabb uniós rendelkezések gazdálkodóknak

Újabb uniós rendelkezések gazdálkodóknak
2015. September 2.
A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy folyó évtől újabb rendelkezéseket vezetnek be az Európai Uniós szabályozók közé.
/vlm/Image/Show/84/
A környezetvédelmi tevékenység mellőzése büntetésekhez vezet (Illusztráció)

Az 1306/2013. évi EU-s szabályzatok 93. számú cikkelyének első bekezdése alapján ezen túl az alapszabályzatban benne foglaltatnak a közegészségügy, az állategészségügy, valamint a növények egészségének védelme is. A vidékfejlesztésre, az egyenes ágon történő kifizetéseket vagy az országos átmeneti támogatásokat csupán azon gazdálkodók élvezhetik, akik betartják a kötelező környezetvédelmi normatívákat, megfelelő feltételeket teremtenek az általuk használatba vett földterületek számára, vigyáznak a köz- és állat egészségügyi körülményekre, illetve jó körülmények között tartják és nevelik állataikat. Azok a gazdálkodók, akik tevékenységükkel raktároznak, kezelnek és használnak növényvédő szereket, az alábbi feltételeknek kell eleget tegyenek:

– A felhasználók kizárólag engedélyezett növényvédő szereket alkalmazhatnak;

– Használatuk csak egy bizonyos, engedélyezett termékre vonatkozhat;

– A mérgező (T) és a nagyon mérgező (T+) szereket kizárólag csak a felhasználásukra engedéllyel rendelkező személyek kezelhetik;

– Növényvédő kezelések nem végezhetők vízfolyások környékén vagy más, védett helyeken;

– Maradéktalanul tartsák be a 2006. évi 1234. számú rendelkezés összes, idevágó pontjait;

– Legkevesebb három éven át kötelezően meg kell őrizni a raktározott és felhasznált anyagok könyvelőségi nyilvántartásait, és a növényvédő szerek kezelési feltételeinek iktatórendszerét.

A környezetvédelmi tevékenység mellőzése büntetésekhez vezet: csökkenthetik a támogatás mértékét vagy teljesen kizárhatják a haszonélvezőt.

(Bihari Napló)