Újra nyílt a múzeum

Újra nyílt a múzeum
2020. July 1.
Készülünk településünk első írásos említésének 750. évfordulójára
/vlm/Image/Show/84/

A világjárvány megfékezésére bevezetett intézkedések ugyan enyhültek, s a város kulturális intézményeinek sorában a múzeum is újra nyitott, viszont a kiállítások látogatása egyelőre nem lehetséges. Az elmúlt hónapok folyamán ugyanis sor került a múzeum épületének külső és belső felújítási munkálataira, s a kiállítási anyag visszaköltöztetése csak a következő hetekben valósul meg.

Az épület megújult és a lehetőségekhez mérten a kiállítások is fognak újat mutatni. Ehhez kérnénk az Önök segítségét is! Járuljanak hozzá a múzeum gyűjteményének és egyben közös múltunk tárgyi emlékeinek gyarapításához! Régi tárgyaik, dokumentumaik, képeik rostálása alkalmával vagy feleslegessé válásakor gondoljanak a múzeumra, mint arra a helyre, ahol ezek nem csak megőrződnek, hanem szélesebb közönség számára is megtekinthetővé válnak.

Múzeumi kiállításaink mellett igyekszünk online (Facebookon) is elérhetővé tenni néhány szeletet városunk történetéből: májusban egy virtuális kiállítás keretében emlékezhettünk az idén elmaradt Nyíló Akác Napok 27 évére, a következő két hónap folyamán pedig településünk első írásos említésének 750. évfordulóját ünnepeljük. 1270. augusztus 20-án ugyanis kelt egy oklevél, melyben Onnus, aki Turul ispán özvegye volt, unokahúgára és annak férjére hagyta néhány birtokát. E birtokok között szerepelt a MICHAL nevű puszta, amely a mai Érmihályfalva területén állt a 13. században, s amelynek létezéséről ez a legkorábbi írott forrásunk. Michal a századok folyamán volt Nagmichal, Nagymihályfalva és Nagy-Nog Mihályfalva is. Az évforduló kapcsán azt igyekszünk bemutatni, hogy milyen események zajlottak le míg Érmihályfalva, majd Valea lui Mihai lett belőle és ezeknek milyen írásos vagy tárgyi emlékei maradtak fenn és érhetőek el a 2020-at megélt emberek számára.

A 750. évforduló alkalmából egy közös emlékezésre hívjuk az érmihályfalviakat. Szeretnénk, ha e jelentős évforduló nem csak egyoldalú lenne és a történelmi adatok bemutatásából állna, hanem Érmihályfalva jelenlegi lakossága is hozzátenne valamit: egy-két gondolatot, akár vers vagy esszé formájában, egy saját készítésű rajzot, fotót vagy videót, amely tőlünk, a település mostani lakosaitól származik, a mi véleményünket, emlékeinket, érzéseinket közvetíti egymás és a jövő nemzedékek felé, megmutatva, hogy mit jelent számunkra ez a 750 év. Ezeket a kis emlékeket a múzeum Facebook oldalára és az ÉRMIHÁLYFALVA 750 nevű Facebook csoportba, vagy a muz.andrassyerno@yahoo.ro e-mail címre várjuk, illetve a múzeumhoz személyesen is eljuttathatóak. Előre is köszönjük együttműködésüket!

„A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek.”;

(Vörösmarty Mihály)

Szilágyi Éva Andrea

történész, muzeológus

Keresés