,,Ünneplőbe öltöztetett lélekkel emlékezünk 1956 hőseire és mártírjaira”

,,Ünneplőbe öltöztetett lélekkel emlékezünk 1956 hőseire és mártírjaira”
2022. October 25.
56 1

Nemzeti színekbe öltözött a főtéri 1956-os emlékmű környéke idén is, október 23.-án, hogy méltó környezetben emlékezhessenek az érmihályfalvi lakosok, intézmények képviselői, valamint a város előljárói, az 1956 októberében kitört forradalom hőseire és mártírjaira.

A 16 órakor kezdődött emlékünnepség moderátora Varga Róbert történelemtanár, iskolaigazgató volt aki köszöntője után átadta a szót Nyakó Józsefnek a helyi RMDSZ elnökének, aki ünnepi beszédében többek között rámutatott: ,,Immár tizenhét esztendeje ezen a helyszínen emlékezik méltósággal Érmihályfalva lakossága, a hős elődeink dicsőségére állított emlékműnél. Megkülönböztetett tisztelettel és büszkeséggel hajtunk fejet az ’56-os Érmihályfalvi Csoport meghurcolt, bebörtönzött, kivégzett tagjainak emléke előtt. Minden nemzedéknek, épp úgy mint azokban az időkben, meg kell találnia azokat a bátor, követendő vezetőket akik képesek megvédeni érdekeinket, és ki tudják harcolni jogainkat Bukaresttől Brüsszelig. Nem gondoltuk, hogy a huszonegyedik század Európájában, határaink mellett ezer számra vesztik életüket háborúba hurcolt férfiak, bombázásokban halnak meg ártatlan gyerekek, nők és öregek. Bízunk benne, hamarosan megszületik a józan ész diktálta megállapodás, hétköznapjainkat és ünnepeinket nem árnyékolja be sem járvány sem háború. Találkozzunk jövőre is, itt ezen a napon és helyen, emlékeztetni az utókort, hogy tiszteljük és megbecsüljük hőseinket, mert ahol ápolják emlékeiket, ott újabb hősök születnek minden generációban.’’zárta gondolatait Nyakó József.

Boda Boglárka és Egri Tímea tanulók a GGG Irodalmi Stúdió tagjai Márai Sándor: Mennyből az angyal című versét szavalták el.

Varga Róbert, Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselőt kérte mikrofonhoz, ossza meg ünnepi gondolatait. ,,Képzeljünk el egy embert aki az 1900-as évek elején született, az akkori Magyarországon, a boldog békeidőkben amikor minden a felemelkedésről szólt. Mire olyan korú lett mint a most itt zászlót tartó fiúk, jött az első világháború, meglett férfi volt mikor kirobbant a második világháború, és ötvenes évei derekán járt amikor Budapesten kitört a forradalom. Egyik trauma a másikat követte, megannyiszor talpra állt és még a forradalom kitörésekor is volt ereje és hite fegyvert fogni a szabadságért, becsületért. Van e annyi hit a ma élő emberekben mint volt azokban akik akkor fegyvert fogtak, majd hosszú évekig a börtönökben sínylődtek, nagyon sokan közülük életüket is áldozták. Minden bukás, leverés után újra mertek hinni és küzdeni, az ő hitükből merítsünk mi is erőt. Ezeknek a hősöknek, mártíroknak a nevei nem ismeretlenek, hiszen itt vannak kőbe vésve, hogy az utánnunk következő generációk se felejtsék el őket. Szabadságharcában nem állt Magyarország mellé egyetlen ország sem, Európa cserben hagyott minket, azonban a hősök véráldozata nem volt hiábavaló, az első repedéseket ejtette a kommunista diktatúra rendíthetetlennek hitt falán.’’ Vélekedett Szabó Ödön képviselő.

Ezután Karsai Kristóf VIII B osztályos tanuló a GGG Irodalmi Stúdió tagja Petrás János: Neveket akarok hallani című versét szavalta el.

A Veres László Zsolt Városi Kórus Darabont Alíz karvezető vezetésével alkalomhoz illő műveket adtak elő. Varga Róbert először Szabó Ödön RMDSZ-es képviselőt szólította koszorúzásra, őt követte Cseke Attila Fejlesztési Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős miniszter képviseletében Varga Róbert irodavezető, Karsai Attila alpolgármester és Kovács Attila tanácsos Érmihályfalva város képviseletében, Nyakó József elnök és Torda Imre választmányi tag a helyi RMDSZ képviseletében, a helyi RMDSZ Nőszervezet részéről Gábor Éva elnök és Kovács Angéla alelnök, az Érmihályfalváért egyesülettől Kiss Csaba, a Szépkor Nyugdíjas Egyesülettől Szabó Ida, az 1. Számú Technológiai  Líceum részéről Zeffer Tímea igazgatónő, Fark Ivett és Galajda János diákok, a Zelk Zoltán Gimnáziumtól Gábor Éva tanítónő, Boda Boglárka, Egri Tímea és Karsai Kristóf tanulók, a Római Katolikus egyház részéről Bogdán István tisztelendő és Bokor János kántor-tanító, az érmihályfalvi Egészségügyi és Szociális Központ részéről Csűri József intézményvezető, az érmihályfalvi ,,Bambi’’bölcsőde részéről Torda Csilla igazgatónő és Galea Gabriella egészségügyi aszisztens, Székely Albert az Érmihályfalvi csoport tagjára emlékezve id. Nagy László, Rimay János emléke előtt adózva, dédunokái Kis-Rimay Hanna, Kis-Rimay Olivia és Rimay Renáta.

Az emlékünnepség a Himnusz eléneklésével zárult.

Balázs József Attila

 

Keresés